dot dot
สัมภาษณ์พิเศษ ปปท น้องใหม่ปราบโกง article

สัมภาษณ์พิเศษ  ปปท น้องใหม่ปราบโกง

โดย บ้านเมืองออนไลน์ เมื่อเวลา 9:13:00  วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552

 

หมายเหตุ นายฐาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์บ้านเมือง กับบทบาทหน้าที่น้องใหม่ในการปราบปรามการทุจริต

 

“จะพยายามที่จะทำงานให้เป็นเสือจริง ไม่ใช่เสือกระดาษ และการทุจริตเชิงนโยบายเป็นอันตรายร้ายแรงต่อประเทศชาติ ถึงแม้ว่า ฝ่ายการเมืองจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน ทำสิ่งที่ผิดไว้ ก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าผิดจริงก็สาสมแล้วที่จะต้องถูกจัดการ”

 

ป.ป.ท.น้องใหม่ปราบโกง

“ไม่ใช่เสือกระดาษ”

จัดการคอรัปชั่นเชิงซ้อน

 

? ถ้าจะให้พูดถึงบทบทหน้าที่ของ ป.ป.ท.แล้ว ในความเข้าใจของประชาชนทำหน้าที่แตกต่างหรือ

คล้ายคลึงกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.อย่างไร

-สำนักงาน ป.ป.ท.ซึ่งย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งภาระหน้าที่ก็จะคล้ายคลึงกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช.การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ท.ก็เพื่อเป็นการแบ่งเบาสำนักงาน ป.ป.ช. เพราะว่า สำนักงาน ป.ป.ช.มีงานมาก ควรจะให้ท่านไปรับผิดชอบงานใหญ่ งานในระดับนักการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จึงได้มีการออกรัฐธรรมนูญปี 50 แบ่งแยกงานของ ป.ป.ช.ให้ไปทำงานใหญ่ๆ และเจ้าหน้าที่ระดับสูง ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ระดับล่างลงมา ก็จะเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ท. และงานของ ป.ป.ช.คืองานที่จัดการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการไตร่สวนคดีวินัย คดีอาญา ร่ำรวยผิดปกติ เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้ง 2 หน่วยงานต้องรับผิดชอบ

 

? การตั้ง ป.ป.ท.เพื่อแบ่งเบางาน ป.ป.ช.เป็นการชี้ให้เห็นหรือไม่การทุจริตในบ้านเรานับวันยิ่งสูงขึ้น

 

-อันนี้แน่นอนครับ บ้านเราสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลย มีแต่แย่ลง ดรรชนีชี้วัดของต่างประเทศชี้วัดมาว่า การทุจริตประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ของเราเป็นอันดับรองบ๊วยจากอินโดนีเซีย ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียใจมาก เรามีอันดับรั้งท้ายขนาดนั้น และค่าความโปร่งใสที่สถาบันต่างประเทศวิเคราะห์ออกมาคะแนนเต็ม 10 เราได้แค่ 3.5 เท่านั้น ก็ถือว่า สถานการณ์การทุจริตในบ้านเราถือได้ว่า จัดอยู่ในขั้นเลวร้าย การตั้ง ป.ป.ท.เพื่อเสริมแรง ป.ป.ช. แบ่งงานมาทำส่วนหนึ่งได้รับผิดชอบด้วย ที่สำคัญที่ผ่านมาภาครัฐไม่มีหน่วยงานที่ต่อต้านการทุจริตในฝ่ายบริหาร มีแต่องค์กรอิสระโดย ป.ป.ช.จึงดูเหมือนฝ่ายรัฐจะลอยตัว การตั้ง ป.ป.ท.ขึ้นมา โดยสังกัดฝ่ายบริหาร ก็ทำให้ฝ่ายบริหารมีเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตฝ่ายบริหารโดยตรง

 

? การถูกตั้งจากฝ่ายบริหารเพื่อมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารเองด้วย

-ป.ป.ท.ทำหน้าที่ในการตรวจสอบภาครัฐด้วยกันเท่านั้น แต่ไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบฝ่ายบริหาร เพราะฝ่ายบริหารเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง คำว่าระดับสูงเราขีดขั้นที่ว่า ถ้าเป็นราชการเทียบเท่าได้ที่ผู้อำนวยการกอง หรือระดับซี 8 ที่เราเรียก 8 บริหาร ถ้าตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช. แต่ถ้าระดับ 8 ลงมาก็จะเป็นของ ป.ป.ท.แต่อย่างไรก็ตามเวลาเราจะเข้าตรวจสอบอะไร เราไม่รู้หรอกว่า เป็นซีไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง มันก็ต้องตรวจสอบการ เช่น การเข้าไปตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับ นมโรงเรียน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก็จะต้องตรวจในภาพรวมก่อน แล้วค่อนมาแยกแยะอีกทีหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่รัฐเป็นระดับไหน ถ้าเป็นระดับสูง ระดับมากกว่า ซี 8 ขึ้นไปก็ส่ง ป.ป.ช. ถ้าต่ำกว่าระดับ ป.ป.ช.ก็ดำเนินการเอง

 

? การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่บางครั้งต้องรับคำสั่งจากฝ่ายบริหารที่เป็นข้าราชการการเมือง ตรงนี้จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบหรือไม่

 

- คงไม่หรอกครับ เพราะกฎหมายของ ป.ป.ท.จะมีในลักษณะที่จัดการกับผู้ที่สั่งการด้วย เราเรียกว่า กันผู้ต้องหาเป็นพยาน เป็นกฎหมายใหม่ล่าสุดที่เขียนไว้ใน กฎหมาย ป.ป.ท.ว่าให้กันผู้กระทำความผิดตัวเล็กตัวน้อยออก โดยไม่ต้องฟ้อง ไม่ต้องลงโทษเขา แต่กันมาเป็นพยาน เพื่อจัดการตัวใหญ่ เบื้องหลังที่เป็นคนสั่งการหรืออะไรต่อจากนี้ไปเสร็จครับ เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการตัวเล็กๆ เราก็จะแยกกันเป็นพยานเสีย เพื่อให้จัดการกับตัวใหญ่

 

? ป.ป.ท.เป็นหน่วยงานใหม่ จนถึงขณะนี้เจอปัญหา อุปสรรคอะไรบ้างแล้ว

- ก็แน่นอน ป.ป.ท.เป็นหน่วยงานที่ตั้งใหม่ ความพร้อมก็ยังไม่ค่อยจะดีนัก ไหนคนที่รับโอนมา ซึ่งขณะนี้มีเพียงร้อยกว่าคน เรื่องการเครื่องมือเครื่องใช้ก็ยังไม่พอใช้เท่าไร ก็เป็นปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานใหม่ก็เป็นธรรมดา แต่ว่าแม้จะเริ่มทำงานได้ไม่ได้ แต่ก็มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา 400 กว่าเรื่องแล้ว เราก็ทำงานไปด้วยความเรียบร้อย ยังมีที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือบอร์ด ป.ป.ท.เรายังไม่ได้มา เพราะว่า อยู่ระหว่างการสรรหา รัฐบาลก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และก็ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ และวุฒิสภาเห็นชอบตามลำดับ ยังอยู่ในขั้นนี้อยู่ ดังนั้นการทำงานของเราจึงยังไม่เต็มที่ เพราะต้องรอบอร์ดมาชี้ผิดชี้ถูกในขั้นสุดท้าย เราก็ทำได้เบื้องต้นในการตรวจสอบ เพื่อตั้งต้นรอบอร์ด

 

? จากสถิตการทุจริตในบ้านเราที่เพิ่มสูงมากขึ้น มองว่าเกิดจากปัจจัยอะไร

-มันคงเป็นหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักเลยคือ รากฐานของความคิด อบรม เยาวชน ที่จะเจริญเติบโตมาเป็นผลใหญ่ ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ผมว่า เราละเลยเรื่องเหล่านี้ไป ในอดีตสมัยก่อนเด็กๆ มีเรียนหน้าที่ ศีลธรรม ทราบว่าช่วงหลังๆ เรื่องพวกนี้สอนกันน้อยลง

 

“เมื่อการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมลดน้อยลง สภาพสังคมก็ด้อยตามไปด้วย และที่สำคัญก็ดูเหมือนว่า สังคมเราไปยอมรับ เช่น เรามีความคิดว่า โกงไม่เป็นไรขอให้มีผลงาน อันนี้มันไม่ถูกต้อง หรือไปคิดว่า ไปทำอะไรแล้วต้องมีค่าน้ำร้อน น้ำชา เล็กๆ น้อยๆ สิ่งเหล่านี้มันกำลังจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งร้าย โดยเฉพาะเรามักจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เห็นใครทำผิดก็มองเป็นเรื่องปกติ ไม่ไปยุ่งเกี่ยว เอามือซุกหีบ มันก็ขาดคนที่ช่วยกันต่อต้าน การจัดการทุจริตคอรัปชั่นที่ดีที่สุด คือต้องรวมมือกันทุกฝ่าย เราจะอาศัย ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.เป็นหน่วยไล่จับเพียงอย่างเดียว ไม่สำเร็จ ต้องถือเป็นการปลูกจิตสำนึก ระแวดระวัง เห็นอะไรไม่ดีก็ต้องช่วยกันให้เบาะแสจัดการกับคนชั่ว เรื่องเหล่านี้ถ้าเราร่วมมือกันทุกภาคส่วน การสร้างจิตสำนึกที่ดีจากเยาวชนไปเลย โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จ บ้านเมืองมีคอรัปชั่นน้อยลงก็เป็นไปได้”

 

? มองหรือไม่ว่า การทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต ทำให้มีศัตรูที่เกิดจากผู้ที่เสียผลประโยชน์

-อันนี้ก็คงเป็นธรรมดา สำหรับคนที่มีพฤติกรรมการทุจริตคงไม่อยากให้เราไปตรวจสอบ ก็จะต่อต้านเป็นธรรมดา แต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราต้องทำตามหน้าที่ ถ้าเราไม่ทำเราก็อยู่ไม่ได้ รัฐบาลเสียเงินเสียทองตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อต้านจากพวกทุจริตประพฤติมิชอบก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่เราก็มั่นใจในคนของเรา ซึ่งเราก็คัดมาดีพอสมควร มีประสิทธิภาพ

 

? แม้จะเริ่มต้นทำงานได้ไม่ได้ พบว่ามีการใช้อิทธิพลบ้างหรือยัง

- จะเรียกว่า อิทธิพล คงไม่ถนัดนักแต่ว่าก็คงเป็นการยังไม่ค่อยเข้าใจภาระหน้าที่จะดีกว่า เพราะหลายหน่วยงานยังไม่เข้าใจในภาระหน้าที่ หลายหน่วยก็ชินกับการที่ไม่มีใครมาตรวจสอบ พอมีหน่วยนี้มาตรวจสอบ อย่างซานติก้าผับก็ไปตรวจสอบตำรวจ กทม. กระทรวงการคลังในการจัดเก็บภาษี มาถึงปัญหานมโรงเรียนเราก็ไปตรวจสอบหลายหน่วยงานมาก ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. เราก็เข้าไปตรวจสอบการทำงาน กบข.หลายหน่วยงานก็ให้ความร่วมมือดี หลายหน่วยยังเชิงไม่เข้าใจภาระหน้าที่ของ ป.ป.ท.ก็ต่อต้านบ้าง ผมคิดว่าเป็นธรรมดาที่การทำงานในช่วงแรกๆ ก็มีการต่อต้านบ้าง

 

? ตั้งแต่เริ่มการทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ แม้จะทำงานได้ไม่ได้ ทำให้เห็นการทุจริตที่เรา ไม่คาดคิดมาก่อนบ้างหรือไม่ว่าจะเกิดในบ้านเราในขณะนี้

 

-ก็มี เพราะว่าบางเรื่องเราก็คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่น่าจะเกิดการทุจริตขึ้นได้มากมายขนาดนั้น พอไปดูแล้วถึงได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ เหมือนอย่างเรื่องนมโรงเรียนที่เราคิดว่า น่าจะเป็นความผิดที่ปลายทาง คือที่ อบต.ที่หน่วยจัดซื้อ พอดูลึกๆ แล้วกลับกลายเป็นว่า ต้นตอเกิดจากฝ่ายบริหาร จากการที่กำหนดนโยบายในเบื้องบนเป็นต้นตอการทุจริต เป็นเรื่องที่ก่อนลงมือทำไม่รู้ แต่ลงมือทำแล้วถึงรู้ว่า เรื่องราวมันใหญ่โต

 

? กับเรื่องของกฎหมายในบ้านเรา ที่พบว่ามีการออกกฎหมายเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตที่พบว่าใน

 

บ้านเรากำลังเผชิญปัญหาในทุจริตในลักษณะนี้

-นี้ก็เยอะ เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถือว่ามีหน้าที่ตามกฎหมาย นำเอาอำนาจหน้าที่ของตัวเองไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ ซึ่งก็เป็นความผิด ส่วนมากเราพบก็จะเป็นอย่างนั้น คือ การใช้หน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

 

? การเมืองที่มีเรื่องของอำนาจเก่าและอำนาจใหม่ เกรงหรือไม่ว่า การทำหน้าที่ตรงนี้ให้ได้อย่างไรว่า เราดำเนินการไม่มีสองมาตรฐาน จัดการเสมอภาคกัน

-การเมืองก็คือการเมือง เวลามีการเปลี่ยนแปลงก็มักมีการจัดการกับกลุ่มอำนาจเก่า ถ้าหากว่ากลุ่มอำนาจเก่า หรือแม้แต่กลุ่มอำนาจใหม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องจัดการ ก็เป็นสัจจธรรมถ้าทุกฝ่ายทำดี ไม่มีแผลก็คงไม่มีใครมาตามล้างตามเช็ด ทำไว้ไม่ดีมีแผลก็ธรรมดาที่จะต้องถูกรื้อล้าง

 

? การทุจริตประเภทไหนที่มองว่า การไปตรวจสอบเข้าถึงได้ยาก

- การทุจริตเชิงนโยบายกับผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเข้าถึงได้ยาก แต่ว่าปัจจุบันเราก็เริ่มยอมรับ

 

“ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตเชิงนโยบายเป็นความผิดที่อันตรายร้ายแรงต่อประเทศชาติมาก พูดตามส่วนมันก็มาจากตัวตนของแต่ละคน มาจากความโลภ และนำมาซึ่งการขาดสติ ไม่ยับยั้งชั่งใจ และก็เห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องของกิเลสและหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเราก็จะพบว่า ก็จะล่อแหลมต่อการทำผิดกฎหมาย”

 

แต่เราก็ต้องคิดเชิงบวกไว้ด้วยว่า เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ถ้าเราท้อแท้หรือว่าสิ้นหวัง ก็ยิ่งไปกันใหญ่ การคิดในเชิงบวกว่าแก้ไขได้จะเป็นสิ่งที่ดี โดยส่วนตัวเชื่อว่า การทุจริตแก้ไขได้แต่ต้องทำกันหลายภาคส่วนและต้องใช้เวลา ซึ่งเราต้องคิดในเชิงบวก เริ่มจากครอบครัว แม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีของลูก อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี ไปถึงโรงเรียน สถานศึกษาก็ต้องมีการสอนอย่างเข้มข้น มีหลักสูตรวิธีการยกย่องคนดีติดยึดกับความซื่อสัตย์สุจริต พอเข้าสู่หน้าที่การงานก็ต้องได้แม่แบบที่ดี ในที่สุดก็จะได้คนดีทำหน้าที่ให้กับบ้านเมือง

 

? คำถาม แล้วจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงซ้อนอย่างไร โดยเฉพาะกับผู้มีอำนาจตาม กฎหมายกับออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง

 

-ก็คงต้องแก้อย่างที่เรียนมีหน่วยไล่ล่า ป.ป.ช. ก็มีหน้าที่จัดการกับปลาตัวใหญ่ ป.ป.ท. ก็จะจัดการกับปลาตัวเล็กตัวน้อยที่ทำผิด และนอกจากไล่จับเราก็ต้องทำงานป้องกัน คือ การสร้างจิตสำนึกที่ดี ได้พลังประชาชนที่เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต เอาน้ำดีไปไล่น้ำเสีย ก็ต้องมีความหวังและร่วมมือกัน งานวิจัยต่างประเทศจะบอกว่า งบประมาณประเทศจะสูญเสียจากทุจริตไปประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ก็เรียกว่า ถูกคอรัปชั่น มันก็เป็นเงินจำนวนมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีจำนวนค่อนข้างมาก มีทุกประเทศมากบ้าง น้อยบ้าง ประเทศเราก็ถือว่า ค่อนข้างเยอะ แต่ก็ต้องทำงานให้ดีขึ้น

 

? มองอย่างไรกับหน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตในบ้านเรา ที่มักจะถูกมองก่อนว่าเป็นแค่เสือ

กระดาษ

 

-จะพยายามที่จะทำงานให้เป็นเสือจริง ไม่ใช่เสือกระดาษ เมื่อเราถูกกำหนดให้มีหน้าที่ให้มีแรงเสียดทาน เพราะคนที่มีอำนาจก็ไม่อยากถูกตรวจสอบ เมื่อถูกตรวจสอบก็ไม่อยากรับผิด ผมว่าเป็นปกติ เพียงแต่คนของเราต้องมีความมั่นคง แต่คิดว่า ไม่มีปัญหาหรอกครับ มีแรงเสียดทานก็ต้องทำงาน

 

“ถึงแม้ว่า ฝ่ายการเมืองจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน ทำสิ่งที่ผิดไว้ก็ต้องรับผิดชอบ การที่จะมองว่า ฝ่ายการเมืองจะใช้ ป.ป.ท.เป็นเครื่องมือ ก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายผิดจริงหรือไม่ ถ้าผิดจริงก็สาสมแล้วที่จะต้องถูกจัดการ ทีใครทีมัน”

                            สุพิศ สุจินตะกูล

                             รายงาน

 

 
แวดวงราชการ

หลักเกณฑ์ใหม่จากที่สัมมนาในปี 2559 ถึงการตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี โดย ซี.12 ไทยรัฐ วันที่ 23และ 24 มี.ค. 2559 05:01
บทเรียนที่ต้องจดจำ เมือ ผู้ใหญ่ 3 คน ที่เซ็นชื่อค้ำประกันให้ ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้หนีทุนเรียนนอกแทน เป็นเงินรวมกว่า10 ล้านบาท
โดนสั่งย้าย7โรงเรียนใน1เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อโดนแกล้ง-ร้องตรวจสอบ แนวหน้า 22 ธ.ค. 58
การรวมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. : ราชการแนวหน้า article
สั่งย้ายแล้ว! ผอ.กรมประมง ถูกสอบโอนเงินขายกุ้งเข้าบัญชีส่วนตัว-จ่อโดนวินัยซ้ำ
เพิ่มโทษแล้วขั้นเงินเดือนไม่ตรง : ราชการแนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. article
หัวหน้าฝ่ายโยธา10เขตตกเก้าอี้เด้งกลับที่เดิม | เดลินิวส์ 25 มิถุนายน 2558 article
ใครจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขพรบ.ระเบียบข้าราชการกทม:ราชการแนวหน้า article
การกำหนดตำแหน่ง จากราชการแนวหน้า 2ตอน
การเช่ารถยนต์ของหน่วยงานของรัฐจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่: ราชการแนวหน้า 31 พค 2558 article
เรียกคืนเครื่องราชฯ
บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งพักงาน บิ๊ก ขรก.ส่วนกลาง-ภูมิภาค รวม 45 ราย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ค. 2558 21:55 article
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย article
ข้อเสนอพัฒนาศาลปกครอง article
ศธ มีนอกมีในเยอะ ยงยุทธชี้เหตุคำสั่งล้างบาง/ภตช.ยุสังคายนาศึกษาทั้งระบบ • http://www.thaipost.net By admin Apr 19, 2015
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง คสช. ฟันสกสค ฉาวจ่ายค่าโง่เอกชน-จ้างบริษัทล้มละลายก่อสร้างตึกเชียงใหม่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2558 19:51 น. article
เลขาธิการศาลยุติธรรม แถลงผลงานปี 57 article
ชี้ทิศ จับทางปฏิรูปศาลปี 2558 ปรับระบบฎีกา-ชงสนช.แก้กฎหมาย : โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง มติชนวันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:48:43 น. สัมภาษณ์โดย ชินวัฒน์ แพทยานนท์ article
กรมศุลกากร ติดทุกโผ หน่วยงานคอร์รัปชั่นมากสุด วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.เขียนโดย thaireform | ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล | ทีดีอาร์ไอ article
ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู จะให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครู article
การปฏิรูปประเทศไทย การต่อต้านการทุจริต" อิศรานิวส์ 30 สิงหาคม 2557 article
แสงจันทร์ วรสุมันต์ ไขก๊อกอธิบดีกรมพละ หลังได้รับหนังสือลับจากคสช. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น. ข่าวสดออนไลน์ article
คสช.เด้ง'อธิบดีกรมโรงงานอุตฯ-อธิบดีกรมเจ้าท่า'นั่งผู้ตรวจฯ ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:47 น. ณัฐญา เนตรหิน ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ article
คสช.สั่งย้ายอีก 3 อธิบดี article
คสช. ออกคำสั่งโยกย้ายอีกระลอก16ตำแหน่ง เดลินิวส์ วันจันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:49 น. article
คสช.ย้ายใหญ่อีกระลอก เด้ง สุทธิชัย สังขมณี พ้น สรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ เสียบ ปลัดคมนาคม ไม่รอด มติชน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 21:06:38 น. article
คสช. สั่งเด้งข้าราชการล็อตใหญ่ ทั้ง "นิพัทธ์ - ธาริต - ทวี" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มิถุนายน 2557 23:45 น. article
รวม 67 บิ๊กข้าราชการถูก คสช.สั่งย้ายพ้นตำแหน่ง-ขั้วอำนาจเก่าอื้อ วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 โดย isranews
เริ่มสอบ เลขาศาล ปกครอง"ปมจม.น้อยฝากตร.สัปดาห์หน้า เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:38 น. article
โปรดเกล้าฯ ปลด"ศศิธารา"พ้นเก้าอี้เลขาฯ สกศ.แล้ว article
ปลัดกทม ฟันธงแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งเสร็จธันวาคม 2557 article
เปิด 29 ตำแหน่งใหม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ป.ป.ช. -"ผบช.เรือนจํา"โดนด้วย วันอาทิตย์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:26 น.isranews
การสั่งพักราชการ คดีอาญาต่างประเทศ 23 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง article
เสียงสะท้อนจากข้าราชการร่วมเป่านกหวีดไล่รัฐ article
เลขา กพ.แจงข้าราชการแสดงความเห็นทางการเมือง ต้องไม่กระทบหน้าที่ article
“ครม.” เห็นชอบ ร่างกฎ กพ. ให้ประชาชนกล่าวหาข้าราชการกระทำผิดวินัยได้ article
ศาล รธน.ชี้แก้ที่มา ส.ว.ผิด ม.68 แต่ไม่เข้าเงื่อนไขยุบพรรค article
คณะกรรมการสรรหาเลือก"ประวิช-สมชัย-บุญส่ง"เป็น กกต.ชุดใหม่"ณรงค์"คว้า ป.ป.ช. article
กรมอุทยานฯ เด้งหัวหน้าอุทยาน 29 ตำแหน่ง
ศาลห้าม "อดีต ปลัด กห." ดำรงตำแหน่ง จนท.รัฐ 5 ปี article
ผู้ว่าฯ"สุขุมพันธุ์"หน้าแตก ศาลปกครองไม่รับพิจารณาคำสั่งก.พ.ค.ฯ article
คดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นบรรทัดฐานและวางหลักกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่ดี article
คนคมนาคมดักคอ ‘ปลัดฯ วิเชียร’ จี้พิจารณาเก้าอี้ ผอ.เป็นธรรม article
ปิดปากข้าราชการห้ามปูด!! article
ป.ป.ช.มอบรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์ article
เริ่มไม่ให้ข้าราชการกู้ซื้อบ้าน article
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คืออย่างไร article
เผยระบบราชการไทยรั้งที่19 โกงลดลงเล็กน้อย article
อธิบดีอุทยานเซ็นเด้งหน.อุทยานฯ-ข้าราชการ 34 ตำแหน่ง article
ทส.ย้าย"ซี9"อีกระลอก โยก31เก้าอี้ รมต.เพื่อไทยเค้นปรีชา คายชื่อขรก.7เมียน้อย ชี้บัตรสนเท่ห์ว่อนกรม article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีกระทำผิดร่วมกัน article
สถิติอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.พ.ค. article
ฉาวอีกสตงชี้ชิรพยาบาล ใช้วิธีตกลงราคาจ้าง-คิดราคากลางเว่อร์ article
พบโครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า รพวชิระพยาบาล มีมูลทุจริต article
ศาลยืนยกฟ้องอดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับพวกไม่เก็บภาษีโอนหุ้นชินฯ ชี้ไม่มี"หน้าที่-เจตนาเอื้อประโยชน์" article
ป.ป.ช.ตั้ง 2 ข้อหาหนัก"ฮั้ว-ทุจริต"คดีถุงยังชีพฉาว ลุยสอบ 12 ข้าราชการ ปภ.พ่วง 2 เอกชนเอี่ยวโกง article
อธิบดีกรมศุลกากรเด้ง "ซี7" พร้อมตั้ง กก.สอบ กรณี "ตบบ้องหู" จนท.สนามบินจนเยื่อบุฉีกขาด article
กางกฎเหล็กป.ป.ช. สกัดคอร์รัปชั่น "เอกซเรย์"บัญชีผู้รับเหมาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2554 article
ป.ป.ช.เผย สายรัดเงินที่พบในบ้าน “สุพจน์” โยงบริษัทเอกชนร่วมประมูลงานในคมนาคม เตรียมเรียกมาชี้แจง ขีดเส้น “ปลัดพันล้าน” แจงบัญชีทรัพย์สิน ไม่เกิน 11 ม.ค.ปีหน้า article
ระบบเบี้ยบำนาญ เมืองไทยสุดแย่ เจาะความจริงมาตีแผ่ว่าเป็นอย่างไร?!? article
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน http://www.thaigov.go.th/ article
ปลุกข้าราชการสร้างธรรมาภิบาล ต้านโยกย้ายมิชอบ ปฏิรูประบบสรรหา article
ตรวจรายชื่อ "แต่งตั้งโยกย้าย" ล็อตใหญ่จากที่ประชุมครม. 27 ก.ย. article
โยกย้ายมี คั้งแต่ มท. ศธ ส่วนวธ.ย้ายป่วน และแต่งตั้งผอสำนักงบประมาณ article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุกรุ่น สอบคณบดี"รายที่2 ซ้ำรอยแผลเก่า ฤา "คุณภาพการศึกษาโยงการเมืองภายใน"? article
สนทนากับ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน “ปราโมทย์ โชติมงคล” เมื่อ”โปลิศการเมือง”ออกโรง ปราม “ส.ส. 500” article
กระทรวงเกษตรฯระส่ำย้ายข้าราชการเข้ากรุ
กกต.มีมติ4ต่อ1คืนเก้าอี้วงศ์ศักดิ์ เจ้าตัวยกเป็นบทเรียนให้เพื่อนข้าราชการ article
การลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา (ปฏิรูป วันที่ 15/5/2011 ราชการแนวหน้า) article
ชำแหละข้าราชการเกษตรทำงานแย่ article
จุติสั่งสอบบิ๊ก กสท ข้อหาอุ้มสัมปทานดีแทค หลังยืนยันการแก้สัญญา ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ article
เมื่อท่านเป็น (หรืออาจเป็น) “ผู้ถูกกล่าวหา” ของ ป.ป.ช. article
ก.พ. ก็เพียงแค่ขายฝัน (เพื่อประชาชน) โดยประมวล รุจนเสรี article
สุดารัตน์ร้อง ป.ป.ช.ขอความเป็นธรรม อ้างปธ.อนุกก.ไต่สวน"คอมพ์ฉาว"มีอคติ article
ซี 7 กระหน่ำยิงซี 8 ดับคาโต๊ะทำงานสำนักสวัสดิการ พม.ก่อนจ่อขมับตัวเองลั่นกระสุนตายตาม
เปิดระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผย 15 ธุรกิจ ที่มีโอกาสใช้เงินกองทุน article
รื้อระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล article
การประกันชีวิตแบบบำนาญ article
"อัชพร"เลขาฯกฤษฎีกา กฏหมายแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่อง article
นนทิกร หัวหอกปฏิรูปข้าราชการ article
แค่ไหนฉุกเฉินกันนะ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป 26ธค 2553) article
มาร์คสั่งปลดผู้ช่วยรมต.พณ.พันทุจริตข้าว “เจ๊วา”เต้นสั่งตั้งกก.สอบ 30วัน article
ทุกอปท ตรวจที่ไหนพบทุจริตที่นั่น
สตง.เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่รัฐพิมพ์สคสด้วยงบราชการ article
ป.ป.ท.ตรวจสอบโครงการอุทกภัยไม่ชอบมาพากล article
ภาคประชาชนต้องเข้าร่วม ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน article
ป.ป.ช.เตรียมยกเครื่องขั้นตอนการไต่สวนคดี article
ผ่าแบบกรมธรรม์บำนาญ ใช้หักภาษี article
จ้างหรือลอกผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ เป็นความผิดวินัยหรือไม่ article
วาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทยและโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ article
ผลวิจัยป.ป.ช.นักธุรกิจรับจ่ายใต้โต๊ะนักการเมืองมีอิทธิพลเหนือ7กรมใหญ่ article
ป.ป.ช.ตั้งแท่นฟันมันเส้น-ข้าว พุ่งเป้าชื่อพัวพันนักการเมือง จับตาขยายเวลาขนย้ายข้าว article
ปลัดพลังงานสั่งสอบวินัยจัดซื้อถังNGVแท็กซี่ลอตแรก เร่งประมูลใหม่ลอต2 สัปดาห์หน้า article
การลาออกจากราชการ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป รวม7ตอน ) article
ผ่าขบวนการทุจริตยา ล่าคอมมิชชั่นหมื่นล้าน article
ป.ป.ช. แนะครม. รื้อโครงสร้างสรรหา ข้าราชการระดับสูงใหม่ article
กรรมของคนทำงานตามนโยบายรัฐ
สองกระทรวงที่ไร้ประสิทธิภาพ (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 15/7/2010 ) article
ชำแหละเครือข่ายทุจริตยาข้าราชการ article
มาร์ค แฉ กรมศุลกากร มีการทุจริต มาที่ 1 article
ปรับโครงสร้างราชการรอบใหม่ โยนงานตรวจสอบให้เอกชน article
อินเดียระบบข้าราชการห่วยสุดในเอเชีย
ราชการโปร่งใส article
ก.พ.ประเดิมกฎห้ามผู้ป่วย 5 โรคร้าย ห้ามเข้ารับราชการ เริ่มใช้รุ่นแรกสมัครสอบเข้ารับราชการ"ภาค ก"พ.ค.นี้ article
พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ มีผล 16 พ.ค.
ประธานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน article
วิธีการสร้างผู้นำในระบบราชการที่ปฏิบัติได้ผล article
ข้าราชการเฮ ประกาศใช้กฎหมายนำบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารได้แล้ว article
เปิดหลัก10ประการข้าราชการไทย' article
ป.ป.ท.สอบโกง"ค่ายาหลวง" มียอดเบิกพุ่งถึง 3 เท่า พบ"หมอ-เภสัช"มีเอี่ยว คาดหวังคอมมิสชั่นบริษัทยา article
เปิดพระราชกฤษฏึกาค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการใหม่ให้สิทธิเพิ่มอื้อ5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้ article
เผยข้าราชการ30คนเวียนเบิกค่ารักษาตรวจสอบจ่อฟ้อง article
ก.พ.แนะประเมินรอบด้านห่วงข้าราชการร้องทุกข์ไม่เป็นธรรม article
ผลสำรวจความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร (18/3/2010) article
ข้าราชการถูกหลอกใช้ จาดุร อภิชาตบุตร
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. .... article
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. .... article
หวังยกระดับธรรมาธิบาล-ป้องกันการทุจริตในวงข้าราชการ article
๗ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ article
"ในหลวง"ทรงย้ำ"ตุลาการศาล"ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ ต้องไม่ทรยศต่อ"ความยุติธรรม" จนกว่าจะสิ้นชีวิต article
จุรินทร์” ตั้ง เลขาฯ ก.พ.นั่งประธานสอบวินัยข้าราชการ สธ.ส่อโกง SP2 article
เอแบคโพลล์ระบุคนกรุง 1 ใน 3 ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเงินใต้โตีะ article
สหรัฐตั้งข้อหาจุทามาศ ศิริวรรณ รับเงินสินบน article
เด้งฟ้าผ่า!ปลัดท่องเที่ยว article
เรียกคืนเครื่องราช-ถอดยศทหารบก- ขรก.ศึกษาพร้อมกัน 3 ราย article
เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์มติ ก.ตร.อุ้ม3นายพลดันทุรังหรือ"อภิสิทธิ์" ดื้อตาใส article
ก.ตร.ชี้ กพ. ทำมาแล้ว article
กะเทาะเปลือกระบบราชการและสังคมไทย (กฎหมายคลายทุกข์ แนวหน้า)
ยื่นตีความอำนาจป.ป.ช. article
กพร.เน้นปฏิรูปราชการปี 53 ตั้งเป้าหน่วยงานบูรณาการร่วมกันมากขึ้น article
รางวัลครุฑทองคำ ยกย่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550-2551 article
การป้องกันการทุจริตในอปท. (บทบรรณาธิการ) article
วัฒนธรรมการซื้อตำแหน่ง (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 23/12/2009) article
10 ก้าวหน้า 10 ถดถอย สิทธิมนุษยชน 2552 article
เงินเดือนอธิการบดี article
การบินไทย ถูกลักจนหมดตัว (บทบรรณาธิการแนวหน้า ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) article
พ.ร.บ.ฮั้วกับข้าราชการ article
นายกรัฐมนตรีสั่งรวบรวมข้อมูลตัวเลขการทุจริตในหน่วยงานรัฐ article
'ป.ป.ช.'จัดสัมมนาตั้ง ข้าราชการโปร่งใส article
วิลาศ”แฉกทม.ทุจริตซื้ออะไหล่ปลอม ผู้บริหารกทม.รู้แต่ไม่กล้า-เบรกขอสอบเองทางลับ article
การนำเสนอ อ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 29/11/2009 article
มติครม.สั่งข้าราชการรัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ article
ชำแหละ 15 ปีทุจริตนมโรงเรียนมูลค่าหมื่นล้าน ... เชื้อชั่วไม่เคยตาย !!! article
ความยุติธรรมทางการเมืองในสังคมไทยเป็นปัญหามากที่สุด article
จัดคอร์รัปชั่นทั่วโลก ไทยแย่ลงอันดับที่84 กัมพูชาเกือบรั้งบ้วย article
ป.ป.ท.แฉข้าราชการเบิกค่ารักษาส่อตุกติก article
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ article
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูประจำส่วนราชการ article
ผู้บริหารคนใหม่ นโยบายใหม่ๆ ปีงบประมาณ 2553 article
กรมศุลกากรตั้งป.ป.ช.สอบทุจริตภายใน article
คาราโอเกะโหด (กฎหมายคลายทุกข์) ส.ดำเนินสะดวก
โวยข้าราชการรุกป่าสหกรณ์ทองผาภูมิ article
ป.ป.ช. ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 3 ปี article
ผู้นำต้องเอาจริงล้างคอร์รัปชั่น (บทบรรณาธิการแนวหน้า) article
คุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ article
อำนาจใหม่ สตง.ขรก.ผวาหนัก article
เปิดวิจัยร้อนซื้อขายเก้าอี้ทองคำกระทรวงเกรดA-มีทั้งประมูล-ดาวน์-ซื้อขาด-พ่อค้าวางมัดจำ article
สตง.เดินหน้าสอบโครงการ"ขุดสระ"สี่พันบ่อ หวั่นนำของเก่าสวมรอย พท.ปูดเตาเผาขยะบางรัก ถูกวางทิ้งขว้าง article
กำสรวลข้าราชการไทย article
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้า) article
อำนาจเก่าป่วนสรรหาอธิการบดี article
ข้าราชการลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ผิดวินัยปีละ160คน article
ราชการไทย วันนี้
พทแฉมีทุจริตในกระทรวงแรงงานเล็งยื่นปปช.ฟัน article
เด้งฟ้าผ่าผอ.เอ็นบีที สลับตำแหน่งผอ.สุราษฎร์ article
ตั้งซี8ดีเอสไอ32ตำแหน่งวุ่น หลัง"อ.ก.พ."สั่งทบทวนคำสั่ง article
วิชา มหาคุณ ป.ป.ช.โฉมใหม่ไม่รอให้ถาม article
ปปชฟันธงห้าม รมตศึกษาเป็นนายกกกมหาวิทยาลัยเอกชน"วิจิตร ศรีสอ้าน"ส่อฝ่าฝืน นั่งควบทีเดียว4แห่ง article
ป.ป.ช.สรุปผลงานสางคดีได้กว่า1.29หมื่นคดีค้าง6,400คดี article
เปิดต้นตอคำชี้ขาดกฤษฎีกาอุ้ม2บิ๊กปปงรวม3ตอน article
แนะนำเว็บรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๕๑ article
ปปชเสนอ3ทางออก ล้อมคอกทุจริตสถาบันการเงิน article
พ้นข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน article
ข้าราชการ-นักการเมือง article
แกะรอยการทุจริตยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ 100 ชัก 30!? article
ปัญหาท้าทายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ article
การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 article
งามหน้าศุลกากร ทุจริตบานฉํ่า article
ผู้ตรวจการแผ่นดินเผยปี2551มีเรื่องร้องเรียน 3,773 "มท."ครองแชมป์ ส่วนใหญ่ถูกกลั่นแกล้ง-เตะถ่วงคดี article
สูตรสำเร็จจรวยพร article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 article
ก.พ.มีมติให้ ขรก.ถูกสอบวินัยร้ายแรงขึ้นเงินเดือนได้แล้ว อ้างยังไม่ได้ทำผิด-พ้นบ่วง เลื่อนตำแหน่งได้ article
เสรีพิศุทธ์แฉถูกปล้นตำแหน่งผบ.ตร. article
เปิดรายงาน สตง.ชำแหละ"บ้านเอื้ออาทร" article
ประกาศผลคัดเลือก 6ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใหม่จากที่เข้ารอบสุดท้าย 17 คน article
ชำแหละอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผู้กุมชะตากรรมชีวิตครูทั้งประเทศ article
ว่าด้วยระเบียบ เงินสินบนและรางวัลของ ป.ป.ช. article
ระบบของข้าราชการ คือมาเฟียตัวจริง? (วารินทร์ พูนศิริวงศ์แนวหน้า ๑๓ พค. ๒๕๕๒) article
ป.ป.ช.ให้"บิ๊ก"จนท.รัฐ 25ตำแหน่ง ต้องยื่นทรัพย์สิน-ขึ้นศาลฎีกานักการเมืองกรณีจงใจยื่นบัญชีเท็จ-ปกปิด article
ประกาศกฎเหล็ก ก.พ.สั่ง"ขรก.ไร้น้ำยา" ออกจาก ราชการ article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 15/3/2009 article
ราชการในภาวะวิกฤติ [ไทยรัฐ 12 มี.ค. 52 - 16:14] article
ศาลเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลเสวนา นิติรัฐกับสังคมไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com