dot dot
ชำแหละอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผู้กุมชะตากรรมชีวิตครูทั้งประเทศ article

ชำแหละอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผู้กุมชะตากรรมชีวิตครูทั้งประเทศ

 

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

26 พฤษภาคม 2552 08:51 น.

 

 

       ตอนที่ 1     รายงานพิเศษ….ผ่าขบวนการผลประโยชน์ เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ : โดย คีตฌาณ์ ลอยเลิศ
       

       
วันที่ 29 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ นับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับวงการศึกษาไทย ไม่เพียงแต่คนในแวดวงการศึกษาจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนก็ไม่ควรละเลยเช่นกัน...แต่เชื่อว่าคนไทยกว่าครึ่งค่อนประเทศไม่รู้ว่าวันที่ 29 มิ.ย.นี้ มีเรื่องสำคัญอะไร
       
       วันที่ 29 มิ.ย.นี้ จะมีการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ทั่วประเทศ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระลงในวันที่ 20 มิ.ย.นี้
       ถามว่า...แล้ว อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ที่ว่านี้สำคัญอย่างไร กล่าวคือ อ.ก.ค.ศ.ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นั้น จะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ รวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้าย ให้กับผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือให้กับเด็กไทยทุกคน...อย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าสำคัญได้อย่างไร
        ย้อนถึงที่มาที่ไปของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ชุดนี้ เริ่มต้นจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ต้องการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง เพราะที่ผ่านมาการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ให้ความดีความชอบล้วนเป็นอำนาจของผู้บริหารจากส่วนกลางแทบทั้งสิ้น ซึ่งก็หนีไม่พ้นข้อครหาเรื่อง
“เด็กเส้น- เด็กฝาก-เด็กใคร” ยิ่งถึงช่วงฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายบรรดาพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ต่างไม่เป็นอันสอนหนังสือ ต้องวิ่งเต้นกันขาขวิดเข้าหาผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาฯ และนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในขณะนั้น
           เมื่อมี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการศึกษา จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการแต่งตั้งโยกย้ายเสียใหม่ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้กระทำในรูปของคณะบุคคล“ไตรภาคี” อันประกอบด้วย คณะกรรมการทางการศึกษาและองค์กรวิชาชีพ,กรรมการจากการเลือกตั้ง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ถือเป็นกรรมการจากการเลือกตั้ง โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงนั้น เป็น อ.ก.ค.ศ.ชุดแรกที่มีขึ้น และจะทำงานครบวาระ 4 ปีตามที่กฎหมายกำหนด ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้
       
       
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงความสำคัญของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ว่า อำนาจหน้าที่หลักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ การกำหนดอัตราเงินเดือน การพิจารณาผลงานทางวิชาการ รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยด้วย
         ส่วนองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ดร.สมศักดิ์ ชี้แจงว่า ประกอบด้วย อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) 1 คน,ผู้แทนคุรุสภา 1 คน อนุกรรมการอีกส่วนเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน โดยอนุกรรมการ 2 กลุ่มนี้รวมเป็น 6 คน จะคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การบริหารงานบุคคล และต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
              “อนุกรรมการอีกส่วนที่สำคัญคือ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่จัดเลือกตั้งในแต่ละเขตพื้นที่ จำแนกเป็นผู้แทนข้าราชการครูสายผู้สอนประถมศึกษา 1 คน และมัธยมศึกษา 1 คน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละ 1 คนเช่นกัน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีก 1 คน รวมเป็น 5 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง”
              ดร.สมศักดิ์ ให้ความเห็นถึงการทำงานของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ชุดแรกในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาว่า ในภาพรวมถือว่าน่าพึงพอใจ แม้จะมีข่าวเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ออกมาให้ได้ยิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยอยู่บ้าง แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมเกิดปัญหา ซึ่งการกระจายอำนาจการแต่งตั้งโยกย้ายลงไปสู่เขตพื้นที่การศึกษานั้น ถือว่าดีกว่าการไม่กระจายอำนาจอย่างมาก เพราะอย่างน้อยก็ได้รับรู้ปัญหา ขณะที่การแต่งตั้งโยกย้ายแบบเดิมที่อำนาจเป็นของส่วนกลางนั้น จะไม่รู้เลยว่าใครทำอะไร
       
       แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียใหม่ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ตลอดเวลาที่ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่ชุดแรกทำงานอยู่ ข่าวคราวเรื่องการวิ่งเต้นโยกย้าย การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งยังมีให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลา ทั้งข้อมูลที่ถูกเปิดเผยผ่านวงเสวนาต่างๆ และกระแสข่าวที่ร่ำลืออยู่ในวงการครู โดยพฤติกรรมดังกล่าวถูกชี้เป้าไปที่ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นนั้น หนักหนาถึงขั้นมีการเปิดเผยกันว่า มีการจ่ายเงินซื้อเสียงเข้ามาเป็น อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่เสียด้วยซ้ำ    

    
       
(ติดตามอ่าน กลเม็ดเด็ดสะระตี่‘จ่ายเงิน แจกวัว’ แลกเก้าอี้ อ.ก.ค.ศ.ก่อนถอนทุนคืน ฉบับวันพรุ่งนี้)

กลเม็ดเด็ดสะระตี่จ่ายเงิน แจกวัว แลกเก้าอี้ อ.ก.ค.ศ.ก่อนถอนทุนคืน

 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 พฤษภาคม 2552 06:20 น.

       รายงานพิเศษ….ผ่าขบวนการผลประโยชน์ เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ (จบ) โดย...คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

           ข้อมูลที่ออกมาจากปากคำของ “คนวงการครู”ตามเวทีเสวนาต่างๆ นั้น มีมาอย่างต่อเนื่อง แฉกันว่าคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่ มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการโยกย้ายครู โดยมีสูตรการคิดคำนวณตามระยะทางที่ขอย้ายไป อยู่ที่กิโลเมตรละ 500-1,000 บาท      

       ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของ “ศ.ศรีราชา เจริญพาณิช” เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการเสวนา "องค์กรครู : องค์กรเพื่อการพัฒนาครูและการศึกษาของชาติจริงหรือ" ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นหน่วยงานที่มีเรื่องร้องเรียนมากเป็นอันดับ 3 โดยเฉพาะเรื่องการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งอัตราการจ่ายไม่แตกต่างจากที่ครูออกมาแฉกันเอง ว่าคิดตามกิโลเมตร หรือหากย้ายอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันราคาตกลงกันได้ที่ 1-5 แสนบาท แต่หากเป็นการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ยิ่งย้ายไปยังโรงเรียนใหญ่ เขตพื้นที่ในเมืองราคาพุ่งไปถึง 1-2 ล้านบาททีเดียว

      

       จากการพูดคุยกับแหล่งข่าว พบว่ากระบวนการ “ครูกินครู”นั้น ถูกวางแผนเริ่มต้นมาตั้งแต่การเลือกตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ด้วยซ้ำ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการจ่ายเงินกันวันเลือกตั้ง หน้าหน่วยเลือกตั้งหัวละ 500-1,000 บาท ซึ่งการซื้อเสียงมีมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบางพื้นที่จะตกลงกันด้วยวาจาไว้ก่อน เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครฯ จะนำวัวหรือควายไปผูกทิ้งไว้ให้ในหมู่บ้าน หากผลการเลือกตั้งออกมาตามที่ตกลงกันไว้ ก็สามารถล้มวัว ล้มควายกินเลี้ยงกันได้ทันทีเลย       

       แหล่งข่าวคนเดิม ยังเปิดเผยด้วยว่า เหตุที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการซื้อเสียงรุนแรง เนื่องจากการเมืองของครูไปผูกกับการเมืองสนามใหญ่ ผู้สมัคร อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่บางราย ใช้เวทีครูเป็นสนามซ้อมเล่นการเมือง โดยมีแผนการจะไปลงเลือกตั้งการเมืองสนามใหญ่ในเวลาต่อมา และหากได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ คนเหล่านี้ก็จะเป็นหัวคะแนนให้กับการเมืองสนามใหญ่ไปด้วย      

       “เมื่อการเมืองครูมันผูกกับการเมืองใหญ่ ก็จะมีเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง นักการเมืองเองก็จะมีชื่อเด็กของตนเองมาฝากย้าย ฝากเลื่อนกับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ขณะที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ก็มีการถอนทุนเรียกเงินเข้ากระเป๋า”      

       อย่างไรก็ตาม ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่สายผู้สอนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทางภาคอีสานคนหนึ่ง ให้ความเห็นว่า ข่าวที่ออกมานั้น ล้วนเป็นเรื่องที่พูดต่อๆ กัน หรือเป็นเรื่องร้องเรียน แต่ไม่เคยมีการจับคนผิดได้ จึงไม่รู้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ แต่ก็ยอมรับว่า การทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ที่ผ่านมาของตนนั้น มีผู้มาเสนอผลประโยชน์ให้จริง เช่น จะพาไปเลี้ยงข้าว หรือบอกว่าจะดูแลหากได้โยกย้ายจริง ซึ่งตนได้แต่บอกไปว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้ว     

       “ผมก็คิดว่าที่ออกมาพูดกันว่า จ่ายหัวละพันเพื่อซื้อเสียงนั้น มันจะทำได้อย่างไร เพราะคนที่มาลงคะแนนเลือกตั้งก็เป็นครู มีความรู้ ไม่ใช่คนที่จะถูกซื้อง่ายๆ และหากทำจริงเรื่องก็ต้องถูกพูดกันในวงการครู แล้วจะมองหน้าเพื่อนครูด้วยกันได้อย่างไร ส่วนเรื่องการเรียกเงินแลกการโยกย้ายแต่งตั้งนั้น ยิ่งทำได้ยาก เพราะการพิจารณาเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นอำนาจของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทำในรูปของคณะบุคคล และก่อนที่เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายจะเข้า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ก็ต้องผ่านคณะกลั่นกรองเรื่องเพื่อเข้าที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.ก่อนอีก เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการวิ่งเต้นกับคณะกลั่นกรองฯ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ทุกคน เพราะจำนวนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และไม่เชื่อว่าจะมีคนรับเงิน เพราะผู้ที่มาเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ล้วนเป็นผู้มีเกียรติ คงไม่เสี่ยงกับเรื่องนี้”      

       ขณะที่ นายสถาพร พิลาดี ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซื่อม อ.นายูง จ.อุดรธานี แสดงความเห็นว่า เชื่อว่าการจ่ายเงินเพื่อให้ได้แต่งตั้งโยกย้ายนั้นมีจริง แต่เกิดขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น และคงไม่ใช่พื้นที่ส่วนใหญ่ เพราะการพิจารณาทำในรูปคณะบุคคล ซึ่งการจะมาเรียกร้องผลประโยชน์เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม การซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่นั้นไม่เชื่อว่าจะมีจริง แต่อาจจะมีการเลี้ยงฉลองหลังทราบผลการเลือกตั้งตามวัฒนธรรมไทยบ้างเท่านั้น แต่ถึงขั้นแจกเงินแจกทองให้ครูนั้นคงไม่มี      

       ปัญหาที่เกิดขึ้น ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ นักวิชาการ สกศ. อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา เสนอแนะว่า ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง เอาจริงเอาจังในการดูแลการเลือกตั้ง นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีหน่วยงานที่จะมาดูแลการเลือกตั้งเช่นเดียวกับคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง(กกต.) หรือมีหน่วยเฝ้าระวังในพื้นที่      

       “ปัญหาอีกประการ คือ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ควรจะมีวิทยฐานะ หรือคุณวุฒิสูงกว่าผู้ได้รับการพิจารณา ดังนั้น การกำหนดคุณวุฒิเบื้องต้นให้สูง ก็เป็นช่องทางในการคัดกรองผู้จะเข้าสู่ตำแหน่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ให้มีคุณภาพ”      

       ขณะที่ รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการ สกศ. เห็นว่า การเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ไม่มี กกต. เข้ามาดูแลและตรวจสอบ เมื่อเลือกตั้ง นับคะแนนเสร็จก็สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้เลย โดยไม่ต้องผ่านการรับรองผลเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้เสนอให้ตั้ง กกต.เข้ามาดูแล แต่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 มิ.ย.นี้คงทำไม่ทัน ซึ่งในอนาคตต้องปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสมากขึ้น      

       “ทั้งที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มีหน้าที่สำคัญ เกี่ยวพันกับขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบกับคุณภาพการศึกษาโดยตรง แต่ประชาชนกลับแทบไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เกิดขึ้น ซึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบการเลือกตั้งที่ดีที่สุด คือประชาชนทุกคน หากการเลือกตั้งอยู่ในความสนใจของสังคม เชื่อว่าคงไม่มีใครกล้ากระทำผิดอย่างแน่นอน จึงอยากให้ประชาชนทุกคนช่วยดูแลการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นด้วย เพื่อคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานของเรา”

------------------

สพฐ.ดันตั้ง"หน่วยเฉพาะ"กันทุ่มเงินซื้อเสียงผู้แทนครูให้คุรุสภาเชือดถอนใบอนุญาตฯ เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:30:50 น.  มติชนออนไลน์

นายกสมาคม กก.ขั้นพื้นฐานแนะให้ใช้วิธีสรรหา-แต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. แทน เชื่อวิธีการเลือกตั้งมีครูใช้วิธีไม่โปร่งใสเข้ามาเป็นตัวแทน แต่เอาผิดไม่ได้ สพฐ.เสนอตั้ง"หน่วยเฉพาะ"ป้องกันการซื้อเสียง แนะคุรุสภาถอนใบอนุญาตฯ ได้ถ้าเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

จากกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาควบคุมการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ที่จะมีการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิขายเสียง ขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยืนยันไม่แก้กฎหมาย เพราะเพิ่งเริ่มใช้เมื่อปี 2551 และมองว่าเรื่องนี้อยู่ที่จิตสำนึกครูมากกว่านั้น

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า แนวทางการป้องปรามการทุ่มเงินซื้อเสียงเพื่อเข้ามาเป็นผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 มิถุนายนนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงจะมอบให้ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งดูแลในเรื่องต่างๆ ของ สพฐ.ให้ช่วยดูแลเรื่องการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ด้วย ทั้งนี้ สพฐ.จะรวบรวมข้อมูลจากหลายทาง หากมีการร้องเรียนก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ

"ที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในวันที่ 27 พฤษภาคม สพฐ.จะเสนอขอตั้งหน่วยเฉพาะ เพื่อติดตามดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งจะขอให้โรงเรียนที่มีสภานักเรียนเข้มแข็ง ส่งนักเรียนเข้าไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งของ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการหนึ่งของประชาธิปไตยด้วย อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว ยังไม่เคยเห็นครูซื้อเสียงเข้ามาเป็นกรรมการ แต่ครูที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงก็อาจไปเจรจาชักชวนขอให้ช่วยสนับสนุนตัวเอง ซึ่งอาจเป็นบล็อคโหวตได้" นายสมเกียรติกล่าว

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการซื้อสิทธิขายเสียงไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกเขต มีเพียงบางเขตที่ได้ยินข่าวว่า มีการจัดเลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ แต่ก็ยังเป็นแค่ข่าวลือ ไม่มีหลักฐาน และพยานยืนยัน จึงไม่อาจเอาผิดได้ แต่ถ้ามีจริงก็ถือว่าไม่ถูกต้อง ผิดจรรยาบรรณ และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่นักเรียนในเรื่องประชาธิปไตย หากใครพบเบาะแสก็ขอให้ร้องเรียนมาที่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ.และตน เพื่อตรวจสอบเอาผิดต่อไป โดยจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งบางกรณีแม้ไม่อาจเอาผิดทางวินัย แต่หากเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุรุสภาก็สามารถพิจารณาถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

"ขอให้ทุกคนสำนึกในความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และต่อต้านพฤติกรรมซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งนายจุรินทร์ได้มอบนโยบายให้ ผอ.สพท.ช่วยดูแล อีกทั้ง สพฐ.อาจเสนอที่ประชุม ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาให้ ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์การควบคุมการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตฯ รวมทั้ง ขอให้คุรุสภาดูแลควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด" นายพิษณุกล่าว

นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ นายกสมาคมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การออกกฎระเบียบมาควบคุมเรื่องเลือกตั้งนั้น คงทำได้เพียงป้องปราม แต่ไม่สามารถป้องกันได้ เพราะเป็นเรื่องของจิตสำนึก เชื่อว่าในการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งนี้ จะมีผู้แทนครูบางคนเข้ามาอย่างไม่โปร่งใส แต่จะตามไปเอาผิดไม่ได้ เพราะไม่มีหลักฐาน เนื่องจากคนที่จ้องกระทำผิด ย่อมต้องหาทางซ่อนหลักฐาน

     นายบรรจงกล่าวว่า ขอเสนอให้มีการสรรหาและแต่งตั้งแทนการเลือกตั้งที่เลียนแบบสนามเลือกตั้งระดับชาติ โดยในส่วนของการสรรหานั้น ขอให้ตั้งคณะกรรมการจากบุคคลที่มีตำแหน่งและน่าเชื่อถือ มาดำเนินการสรรหาใน 76 จังหวัด จากนั้นเสนอ ศธ.เพื่อแต่งตั้ง การใช้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง เชื่อว่าจะลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ได้ เพราะคงไม่มีใครอยากเอาตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองมาเสี่ยงทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แวดวงราชการ

หลักเกณฑ์ใหม่จากที่สัมมนาในปี 2559 ถึงการตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี โดย ซี.12 ไทยรัฐ วันที่ 23และ 24 มี.ค. 2559 05:01
บทเรียนที่ต้องจดจำ เมือ ผู้ใหญ่ 3 คน ที่เซ็นชื่อค้ำประกันให้ ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้หนีทุนเรียนนอกแทน เป็นเงินรวมกว่า10 ล้านบาท
โดนสั่งย้าย7โรงเรียนใน1เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อโดนแกล้ง-ร้องตรวจสอบ แนวหน้า 22 ธ.ค. 58
การรวมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. : ราชการแนวหน้า article
สั่งย้ายแล้ว! ผอ.กรมประมง ถูกสอบโอนเงินขายกุ้งเข้าบัญชีส่วนตัว-จ่อโดนวินัยซ้ำ
เพิ่มโทษแล้วขั้นเงินเดือนไม่ตรง : ราชการแนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. article
หัวหน้าฝ่ายโยธา10เขตตกเก้าอี้เด้งกลับที่เดิม | เดลินิวส์ 25 มิถุนายน 2558 article
ใครจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขพรบ.ระเบียบข้าราชการกทม:ราชการแนวหน้า article
การกำหนดตำแหน่ง จากราชการแนวหน้า 2ตอน
การเช่ารถยนต์ของหน่วยงานของรัฐจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่: ราชการแนวหน้า 31 พค 2558 article
เรียกคืนเครื่องราชฯ
บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งพักงาน บิ๊ก ขรก.ส่วนกลาง-ภูมิภาค รวม 45 ราย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ค. 2558 21:55 article
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย article
ข้อเสนอพัฒนาศาลปกครอง article
ศธ มีนอกมีในเยอะ ยงยุทธชี้เหตุคำสั่งล้างบาง/ภตช.ยุสังคายนาศึกษาทั้งระบบ • http://www.thaipost.net By admin Apr 19, 2015
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง คสช. ฟันสกสค ฉาวจ่ายค่าโง่เอกชน-จ้างบริษัทล้มละลายก่อสร้างตึกเชียงใหม่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2558 19:51 น. article
เลขาธิการศาลยุติธรรม แถลงผลงานปี 57 article
ชี้ทิศ จับทางปฏิรูปศาลปี 2558 ปรับระบบฎีกา-ชงสนช.แก้กฎหมาย : โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง มติชนวันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:48:43 น. สัมภาษณ์โดย ชินวัฒน์ แพทยานนท์ article
กรมศุลกากร ติดทุกโผ หน่วยงานคอร์รัปชั่นมากสุด วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.เขียนโดย thaireform | ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล | ทีดีอาร์ไอ article
ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู จะให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครู article
การปฏิรูปประเทศไทย การต่อต้านการทุจริต" อิศรานิวส์ 30 สิงหาคม 2557 article
แสงจันทร์ วรสุมันต์ ไขก๊อกอธิบดีกรมพละ หลังได้รับหนังสือลับจากคสช. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น. ข่าวสดออนไลน์ article
คสช.เด้ง'อธิบดีกรมโรงงานอุตฯ-อธิบดีกรมเจ้าท่า'นั่งผู้ตรวจฯ ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:47 น. ณัฐญา เนตรหิน ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ article
คสช.สั่งย้ายอีก 3 อธิบดี article
คสช. ออกคำสั่งโยกย้ายอีกระลอก16ตำแหน่ง เดลินิวส์ วันจันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:49 น. article
คสช.ย้ายใหญ่อีกระลอก เด้ง สุทธิชัย สังขมณี พ้น สรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ เสียบ ปลัดคมนาคม ไม่รอด มติชน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 21:06:38 น. article
คสช. สั่งเด้งข้าราชการล็อตใหญ่ ทั้ง "นิพัทธ์ - ธาริต - ทวี" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มิถุนายน 2557 23:45 น. article
รวม 67 บิ๊กข้าราชการถูก คสช.สั่งย้ายพ้นตำแหน่ง-ขั้วอำนาจเก่าอื้อ วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 โดย isranews
เริ่มสอบ เลขาศาล ปกครอง"ปมจม.น้อยฝากตร.สัปดาห์หน้า เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:38 น. article
โปรดเกล้าฯ ปลด"ศศิธารา"พ้นเก้าอี้เลขาฯ สกศ.แล้ว article
ปลัดกทม ฟันธงแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งเสร็จธันวาคม 2557 article
เปิด 29 ตำแหน่งใหม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ป.ป.ช. -"ผบช.เรือนจํา"โดนด้วย วันอาทิตย์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:26 น.isranews
การสั่งพักราชการ คดีอาญาต่างประเทศ 23 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง article
เสียงสะท้อนจากข้าราชการร่วมเป่านกหวีดไล่รัฐ article
เลขา กพ.แจงข้าราชการแสดงความเห็นทางการเมือง ต้องไม่กระทบหน้าที่ article
“ครม.” เห็นชอบ ร่างกฎ กพ. ให้ประชาชนกล่าวหาข้าราชการกระทำผิดวินัยได้ article
ศาล รธน.ชี้แก้ที่มา ส.ว.ผิด ม.68 แต่ไม่เข้าเงื่อนไขยุบพรรค article
คณะกรรมการสรรหาเลือก"ประวิช-สมชัย-บุญส่ง"เป็น กกต.ชุดใหม่"ณรงค์"คว้า ป.ป.ช. article
กรมอุทยานฯ เด้งหัวหน้าอุทยาน 29 ตำแหน่ง
ศาลห้าม "อดีต ปลัด กห." ดำรงตำแหน่ง จนท.รัฐ 5 ปี article
ผู้ว่าฯ"สุขุมพันธุ์"หน้าแตก ศาลปกครองไม่รับพิจารณาคำสั่งก.พ.ค.ฯ article
คดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นบรรทัดฐานและวางหลักกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่ดี article
คนคมนาคมดักคอ ‘ปลัดฯ วิเชียร’ จี้พิจารณาเก้าอี้ ผอ.เป็นธรรม article
ปิดปากข้าราชการห้ามปูด!! article
ป.ป.ช.มอบรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์ article
เริ่มไม่ให้ข้าราชการกู้ซื้อบ้าน article
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คืออย่างไร article
เผยระบบราชการไทยรั้งที่19 โกงลดลงเล็กน้อย article
อธิบดีอุทยานเซ็นเด้งหน.อุทยานฯ-ข้าราชการ 34 ตำแหน่ง article
ทส.ย้าย"ซี9"อีกระลอก โยก31เก้าอี้ รมต.เพื่อไทยเค้นปรีชา คายชื่อขรก.7เมียน้อย ชี้บัตรสนเท่ห์ว่อนกรม article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีกระทำผิดร่วมกัน article
สถิติอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.พ.ค. article
ฉาวอีกสตงชี้ชิรพยาบาล ใช้วิธีตกลงราคาจ้าง-คิดราคากลางเว่อร์ article
พบโครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า รพวชิระพยาบาล มีมูลทุจริต article
ศาลยืนยกฟ้องอดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับพวกไม่เก็บภาษีโอนหุ้นชินฯ ชี้ไม่มี"หน้าที่-เจตนาเอื้อประโยชน์" article
ป.ป.ช.ตั้ง 2 ข้อหาหนัก"ฮั้ว-ทุจริต"คดีถุงยังชีพฉาว ลุยสอบ 12 ข้าราชการ ปภ.พ่วง 2 เอกชนเอี่ยวโกง article
อธิบดีกรมศุลกากรเด้ง "ซี7" พร้อมตั้ง กก.สอบ กรณี "ตบบ้องหู" จนท.สนามบินจนเยื่อบุฉีกขาด article
กางกฎเหล็กป.ป.ช. สกัดคอร์รัปชั่น "เอกซเรย์"บัญชีผู้รับเหมาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2554 article
ป.ป.ช.เผย สายรัดเงินที่พบในบ้าน “สุพจน์” โยงบริษัทเอกชนร่วมประมูลงานในคมนาคม เตรียมเรียกมาชี้แจง ขีดเส้น “ปลัดพันล้าน” แจงบัญชีทรัพย์สิน ไม่เกิน 11 ม.ค.ปีหน้า article
ระบบเบี้ยบำนาญ เมืองไทยสุดแย่ เจาะความจริงมาตีแผ่ว่าเป็นอย่างไร?!? article
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน http://www.thaigov.go.th/ article
ปลุกข้าราชการสร้างธรรมาภิบาล ต้านโยกย้ายมิชอบ ปฏิรูประบบสรรหา article
ตรวจรายชื่อ "แต่งตั้งโยกย้าย" ล็อตใหญ่จากที่ประชุมครม. 27 ก.ย. article
โยกย้ายมี คั้งแต่ มท. ศธ ส่วนวธ.ย้ายป่วน และแต่งตั้งผอสำนักงบประมาณ article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุกรุ่น สอบคณบดี"รายที่2 ซ้ำรอยแผลเก่า ฤา "คุณภาพการศึกษาโยงการเมืองภายใน"? article
สนทนากับ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน “ปราโมทย์ โชติมงคล” เมื่อ”โปลิศการเมือง”ออกโรง ปราม “ส.ส. 500” article
กระทรวงเกษตรฯระส่ำย้ายข้าราชการเข้ากรุ
กกต.มีมติ4ต่อ1คืนเก้าอี้วงศ์ศักดิ์ เจ้าตัวยกเป็นบทเรียนให้เพื่อนข้าราชการ article
การลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา (ปฏิรูป วันที่ 15/5/2011 ราชการแนวหน้า) article
ชำแหละข้าราชการเกษตรทำงานแย่ article
จุติสั่งสอบบิ๊ก กสท ข้อหาอุ้มสัมปทานดีแทค หลังยืนยันการแก้สัญญา ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ article
เมื่อท่านเป็น (หรืออาจเป็น) “ผู้ถูกกล่าวหา” ของ ป.ป.ช. article
ก.พ. ก็เพียงแค่ขายฝัน (เพื่อประชาชน) โดยประมวล รุจนเสรี article
สุดารัตน์ร้อง ป.ป.ช.ขอความเป็นธรรม อ้างปธ.อนุกก.ไต่สวน"คอมพ์ฉาว"มีอคติ article
ซี 7 กระหน่ำยิงซี 8 ดับคาโต๊ะทำงานสำนักสวัสดิการ พม.ก่อนจ่อขมับตัวเองลั่นกระสุนตายตาม
เปิดระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผย 15 ธุรกิจ ที่มีโอกาสใช้เงินกองทุน article
รื้อระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล article
การประกันชีวิตแบบบำนาญ article
"อัชพร"เลขาฯกฤษฎีกา กฏหมายแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่อง article
นนทิกร หัวหอกปฏิรูปข้าราชการ article
แค่ไหนฉุกเฉินกันนะ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป 26ธค 2553) article
มาร์คสั่งปลดผู้ช่วยรมต.พณ.พันทุจริตข้าว “เจ๊วา”เต้นสั่งตั้งกก.สอบ 30วัน article
ทุกอปท ตรวจที่ไหนพบทุจริตที่นั่น
สตง.เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่รัฐพิมพ์สคสด้วยงบราชการ article
ป.ป.ท.ตรวจสอบโครงการอุทกภัยไม่ชอบมาพากล article
ภาคประชาชนต้องเข้าร่วม ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน article
ป.ป.ช.เตรียมยกเครื่องขั้นตอนการไต่สวนคดี article
ผ่าแบบกรมธรรม์บำนาญ ใช้หักภาษี article
จ้างหรือลอกผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ เป็นความผิดวินัยหรือไม่ article
วาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทยและโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ article
ผลวิจัยป.ป.ช.นักธุรกิจรับจ่ายใต้โต๊ะนักการเมืองมีอิทธิพลเหนือ7กรมใหญ่ article
ป.ป.ช.ตั้งแท่นฟันมันเส้น-ข้าว พุ่งเป้าชื่อพัวพันนักการเมือง จับตาขยายเวลาขนย้ายข้าว article
ปลัดพลังงานสั่งสอบวินัยจัดซื้อถังNGVแท็กซี่ลอตแรก เร่งประมูลใหม่ลอต2 สัปดาห์หน้า article
การลาออกจากราชการ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป รวม7ตอน ) article
ผ่าขบวนการทุจริตยา ล่าคอมมิชชั่นหมื่นล้าน article
ป.ป.ช. แนะครม. รื้อโครงสร้างสรรหา ข้าราชการระดับสูงใหม่ article
กรรมของคนทำงานตามนโยบายรัฐ
สองกระทรวงที่ไร้ประสิทธิภาพ (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 15/7/2010 ) article
ชำแหละเครือข่ายทุจริตยาข้าราชการ article
มาร์ค แฉ กรมศุลกากร มีการทุจริต มาที่ 1 article
ปรับโครงสร้างราชการรอบใหม่ โยนงานตรวจสอบให้เอกชน article
อินเดียระบบข้าราชการห่วยสุดในเอเชีย
ราชการโปร่งใส article
ก.พ.ประเดิมกฎห้ามผู้ป่วย 5 โรคร้าย ห้ามเข้ารับราชการ เริ่มใช้รุ่นแรกสมัครสอบเข้ารับราชการ"ภาค ก"พ.ค.นี้ article
พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ มีผล 16 พ.ค.
ประธานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน article
วิธีการสร้างผู้นำในระบบราชการที่ปฏิบัติได้ผล article
ข้าราชการเฮ ประกาศใช้กฎหมายนำบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารได้แล้ว article
เปิดหลัก10ประการข้าราชการไทย' article
ป.ป.ท.สอบโกง"ค่ายาหลวง" มียอดเบิกพุ่งถึง 3 เท่า พบ"หมอ-เภสัช"มีเอี่ยว คาดหวังคอมมิสชั่นบริษัทยา article
เปิดพระราชกฤษฏึกาค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการใหม่ให้สิทธิเพิ่มอื้อ5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้ article
เผยข้าราชการ30คนเวียนเบิกค่ารักษาตรวจสอบจ่อฟ้อง article
ก.พ.แนะประเมินรอบด้านห่วงข้าราชการร้องทุกข์ไม่เป็นธรรม article
ผลสำรวจความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร (18/3/2010) article
ข้าราชการถูกหลอกใช้ จาดุร อภิชาตบุตร
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. .... article
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. .... article
หวังยกระดับธรรมาธิบาล-ป้องกันการทุจริตในวงข้าราชการ article
๗ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ article
"ในหลวง"ทรงย้ำ"ตุลาการศาล"ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ ต้องไม่ทรยศต่อ"ความยุติธรรม" จนกว่าจะสิ้นชีวิต article
จุรินทร์” ตั้ง เลขาฯ ก.พ.นั่งประธานสอบวินัยข้าราชการ สธ.ส่อโกง SP2 article
เอแบคโพลล์ระบุคนกรุง 1 ใน 3 ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเงินใต้โตีะ article
สหรัฐตั้งข้อหาจุทามาศ ศิริวรรณ รับเงินสินบน article
เด้งฟ้าผ่า!ปลัดท่องเที่ยว article
เรียกคืนเครื่องราช-ถอดยศทหารบก- ขรก.ศึกษาพร้อมกัน 3 ราย article
เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์มติ ก.ตร.อุ้ม3นายพลดันทุรังหรือ"อภิสิทธิ์" ดื้อตาใส article
ก.ตร.ชี้ กพ. ทำมาแล้ว article
กะเทาะเปลือกระบบราชการและสังคมไทย (กฎหมายคลายทุกข์ แนวหน้า)
ยื่นตีความอำนาจป.ป.ช. article
กพร.เน้นปฏิรูปราชการปี 53 ตั้งเป้าหน่วยงานบูรณาการร่วมกันมากขึ้น article
รางวัลครุฑทองคำ ยกย่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550-2551 article
การป้องกันการทุจริตในอปท. (บทบรรณาธิการ) article
วัฒนธรรมการซื้อตำแหน่ง (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 23/12/2009) article
10 ก้าวหน้า 10 ถดถอย สิทธิมนุษยชน 2552 article
เงินเดือนอธิการบดี article
การบินไทย ถูกลักจนหมดตัว (บทบรรณาธิการแนวหน้า ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) article
พ.ร.บ.ฮั้วกับข้าราชการ article
นายกรัฐมนตรีสั่งรวบรวมข้อมูลตัวเลขการทุจริตในหน่วยงานรัฐ article
'ป.ป.ช.'จัดสัมมนาตั้ง ข้าราชการโปร่งใส article
วิลาศ”แฉกทม.ทุจริตซื้ออะไหล่ปลอม ผู้บริหารกทม.รู้แต่ไม่กล้า-เบรกขอสอบเองทางลับ article
การนำเสนอ อ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 29/11/2009 article
มติครม.สั่งข้าราชการรัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ article
ชำแหละ 15 ปีทุจริตนมโรงเรียนมูลค่าหมื่นล้าน ... เชื้อชั่วไม่เคยตาย !!! article
ความยุติธรรมทางการเมืองในสังคมไทยเป็นปัญหามากที่สุด article
จัดคอร์รัปชั่นทั่วโลก ไทยแย่ลงอันดับที่84 กัมพูชาเกือบรั้งบ้วย article
ป.ป.ท.แฉข้าราชการเบิกค่ารักษาส่อตุกติก article
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ article
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูประจำส่วนราชการ article
ผู้บริหารคนใหม่ นโยบายใหม่ๆ ปีงบประมาณ 2553 article
กรมศุลกากรตั้งป.ป.ช.สอบทุจริตภายใน article
คาราโอเกะโหด (กฎหมายคลายทุกข์) ส.ดำเนินสะดวก
โวยข้าราชการรุกป่าสหกรณ์ทองผาภูมิ article
ป.ป.ช. ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 3 ปี article
ผู้นำต้องเอาจริงล้างคอร์รัปชั่น (บทบรรณาธิการแนวหน้า) article
คุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ article
อำนาจใหม่ สตง.ขรก.ผวาหนัก article
เปิดวิจัยร้อนซื้อขายเก้าอี้ทองคำกระทรวงเกรดA-มีทั้งประมูล-ดาวน์-ซื้อขาด-พ่อค้าวางมัดจำ article
สตง.เดินหน้าสอบโครงการ"ขุดสระ"สี่พันบ่อ หวั่นนำของเก่าสวมรอย พท.ปูดเตาเผาขยะบางรัก ถูกวางทิ้งขว้าง article
กำสรวลข้าราชการไทย article
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้า) article
อำนาจเก่าป่วนสรรหาอธิการบดี article
ข้าราชการลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ผิดวินัยปีละ160คน article
ราชการไทย วันนี้
พทแฉมีทุจริตในกระทรวงแรงงานเล็งยื่นปปช.ฟัน article
เด้งฟ้าผ่าผอ.เอ็นบีที สลับตำแหน่งผอ.สุราษฎร์ article
ตั้งซี8ดีเอสไอ32ตำแหน่งวุ่น หลัง"อ.ก.พ."สั่งทบทวนคำสั่ง article
วิชา มหาคุณ ป.ป.ช.โฉมใหม่ไม่รอให้ถาม article
ปปชฟันธงห้าม รมตศึกษาเป็นนายกกกมหาวิทยาลัยเอกชน"วิจิตร ศรีสอ้าน"ส่อฝ่าฝืน นั่งควบทีเดียว4แห่ง article
ป.ป.ช.สรุปผลงานสางคดีได้กว่า1.29หมื่นคดีค้าง6,400คดี article
เปิดต้นตอคำชี้ขาดกฤษฎีกาอุ้ม2บิ๊กปปงรวม3ตอน article
แนะนำเว็บรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๕๑ article
ปปชเสนอ3ทางออก ล้อมคอกทุจริตสถาบันการเงิน article
พ้นข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน article
ข้าราชการ-นักการเมือง article
แกะรอยการทุจริตยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ 100 ชัก 30!? article
ปัญหาท้าทายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ article
การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 article
งามหน้าศุลกากร ทุจริตบานฉํ่า article
ผู้ตรวจการแผ่นดินเผยปี2551มีเรื่องร้องเรียน 3,773 "มท."ครองแชมป์ ส่วนใหญ่ถูกกลั่นแกล้ง-เตะถ่วงคดี article
สูตรสำเร็จจรวยพร article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 article
ก.พ.มีมติให้ ขรก.ถูกสอบวินัยร้ายแรงขึ้นเงินเดือนได้แล้ว อ้างยังไม่ได้ทำผิด-พ้นบ่วง เลื่อนตำแหน่งได้ article
เสรีพิศุทธ์แฉถูกปล้นตำแหน่งผบ.ตร. article
เปิดรายงาน สตง.ชำแหละ"บ้านเอื้ออาทร" article
ประกาศผลคัดเลือก 6ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใหม่จากที่เข้ารอบสุดท้าย 17 คน article
ว่าด้วยระเบียบ เงินสินบนและรางวัลของ ป.ป.ช. article
ระบบของข้าราชการ คือมาเฟียตัวจริง? (วารินทร์ พูนศิริวงศ์แนวหน้า ๑๓ พค. ๒๕๕๒) article
ป.ป.ช.ให้"บิ๊ก"จนท.รัฐ 25ตำแหน่ง ต้องยื่นทรัพย์สิน-ขึ้นศาลฎีกานักการเมืองกรณีจงใจยื่นบัญชีเท็จ-ปกปิด article
สัมภาษณ์พิเศษ ปปท น้องใหม่ปราบโกง article
ประกาศกฎเหล็ก ก.พ.สั่ง"ขรก.ไร้น้ำยา" ออกจาก ราชการ article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 15/3/2009 article
ราชการในภาวะวิกฤติ [ไทยรัฐ 12 มี.ค. 52 - 16:14] article
ศาลเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลเสวนา นิติรัฐกับสังคมไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com