dot dot
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ออกโรงแจง"ป.ป.ช."ไร้อำนาจเรียก"ผู้พิพากษา"สอบระหว่างคดีอยู่ในศาล article

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ออกโรงแจง"ป.ป.ช."ไร้อำนาจเรียก"ผู้พิพากษา"สอบระหว่างคดีอยู่ในศาล "วิชัย"ยันไม่ได้ก้าวล่วงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 20:35:22 น.  มติชนออนไลน์
ก.ต.ป้องผู้พิพากษาอยุธยา ระบุ "ป.ป.ช." ไม่มีอำนาจเรียกศาลสอบระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาล ชี้เป็นการใช้อิทธิพลโดยมิชอบ ข่มขู่กดดัน กระทบความเป็นอิสระศาล ป.ป.ช.ปัดก้าวล่วง แจงไม่ได้กล่าวหาทุจริต แค่สงสัยไม่ทำตามขั้นตอนกฎหมาย เล็งหาจังหวะชี้แจง ปธ.ศาลฎีกาให้เข้าใจ

ความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งอนุกรรมการสอบสวน พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ รอง ผกก.สส.สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา , พ.ต.อ.ธาตรี ตั้งโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทั้งหมดยศและตำแหน่งขณะนั้น) กล่าวหากระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กรณีร่วมกันขอและอนุญาตให้ออกหมายจับนายสุนัย มโนมัยอุดม อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาท พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต่อมาวันที่ 7 มกราคม 2553 นายอิทธิพล ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการตุลาการขอแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ได้รับหมายเรียกไปให้ถ้อยคำที่สำนักงานป.ป.ช.นั้น
 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีหนังสือตอบกลับถึงนายอิทธิพล โสขุมา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สอบถามกรณีที่ป.ป.ช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกล่าวหากระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ในการออกหมายจับและอนุญาตให้ออกหมายจับนายสุนัย มโนมัยอุดม  อดีตอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาท พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีโดยฝ่าฝืนกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ต้องหา

 

ทั้งนี้ กต.ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กต. ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 ว่า กต.พิจารณาข้อหารือแล้วมีมติเห็นว่า  ท่าน(นายอิทธิพล) มีสิทธิชี้แจงเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช. และขอไปให้การในชั้นศาลได้
 

นอกจากนี้ ก.ต. ยังให้สำนักงานศาลยุติธรรม ทำหนังสือแจ้งไปยัง ป.ป.ช.ว่า  ก.ต. ได้พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้พิพากษามีดุลพินิจอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้ โดยไม่อาจมีการแทรกแซงหรือก้าวล่วงจากหน่วยงานหรือบุคคลใด รวมถึงการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาออกหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาความอาญาด้วย หากคู่ความไม่เห็นพ้องด้วยกับดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี รวมถึงคำสั่งของศาลในเรื่องใดๆ ในระหว่างการพิจารณาคดี คู่ความย่อมสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ ฎีกา คำสั่งดังกล่าวของศาลต่อไปได้


"การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อิทธิพลโดยมิชอบ การชักนำ การกดดัน การข่มขู่ หรือการแทรกแซง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากบุคคลหรือองค์กรใดที่จะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาจึงไม่พึงกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการไต่สวนผู้พิพากษาในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดี ในขณะที่ประเด็นข้อพิพาทของคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล รวมทั้งหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และหากผลการดำเนินการของ ป.ป.ช. ในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ขอให้แจ้งสำนักงานศาลยุติธรรมทราบด้วย" ก.ต.ระบุ
 

ขณะที่ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) ได้ติดตามเรื่องราวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และ ก.ต.ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้พิพากษามีดุลพินิจอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็นไปตามในบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายบัญญัติไว้ ไม่อาจมีการแทรกแซง หรือก้าวล่วงจากหน่วยงานหรือบุคคลใด รวมถึงการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาออกหมายจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย หากคู่ความไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลย่อมสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ หรือฎีกาได้
 

นายวิรัช กล่าวว่า  การกระทำใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมจากบุคคลหรือองค์กรใดที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาจึงไม่พึงกระทำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไต่สวนผู้พิพากษาในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีในขณะที่ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  รวมทั้งหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

 

ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม  สำนักงานศาลยุติธรรม จึงได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  และจะดำเนินการหามาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องคุ้มครองดูแลผู้พิพากษาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นธรรม มิให้บังเกิดความหวั่นไหว โดยยึดมั่นหลักการ ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานในการสร้างความยุติธรรมให้แก่คู่ความและประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 

ด้านนายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการตั้งอนุกรรมการไต่สวนนายอิทธิพล สุโขมา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 2 นาย ว่า ไม่ใช่การก้าวก่ายอำนาจระหว่างกัน ของศาลกับองค์กรอิสระ เพราะคณะกรรมการป.ป.ช.ก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนไปตามกฎหมาย ที่สำคัญเป็นเพียงการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร ไม่ว่า จะเป็นตุลาการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงยังไม่รู้ว่ามีใครผิดหรือไม่ผิดอะไร

 

สาเหตุที่ตั้งคณะกรรมการไต่สวนนายอิทธิพลด้วย เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการออกหมายจับ ทั้งที่นายสุนัยได้คัดค้านการออกหมายจับดังกล่าวแล้ว แต่นายอิทธิพลไม่ฟัง ยังอนุมัติให้ออกหมายจับ จึงสงสัยว่า นายอิทธิพลอาจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกหมายจับทั้งที่เป็นกฎหมายที่บังคับเด็ดขาด
 

"ยืนยันว่าไม่ได้ไต่สวนเรื่องจากทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจขอออกหมายจับ แต่ศาลไม่อนุมัติออกให้ ก็จะไม่ถือว่า มีความผิด เพราะยังไม่เกิดความเสียหาย แต่เมื่อศาลอนุมัติออกหมายจับนายสุนัย คณะกรรมการป.ป.ช.จึงต้องตั้งอนุกรรมการไต่สวน เพราะสงสัยว่า ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากนี้ผมจะหาโอกาสไปพบกับนายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา ที่สนิทสนมกัน เนื่องจากผมเคยเป็นผู้พิพากษามาก่อน เพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้นายสบโชคฟังว่า เป็นเทคนิคทางกฎหมาย เชื่อว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างองค์กร"นายวิชัย กล่าว

 

นายวิชัยกล่าวว่า  ไม่เชื่อว่าจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้เหตุการณ์บานปลาย ส่วนนายอิทธิพลก็เป็นลูกศิษย์ ถ้าเจอหน้าก็จะอธิบายให้ฟังว่า ขั้นตอนการทำงานของป.ป.ช.เป็นอย่างไร การตั้งอนุกรรมการไต่สวน เพราะสงสัยว่าไม่ทำตามกฎหมาย แต่ยังไม่มีการชี้ว่าใครผิดใครถูก 

 

ที่จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวนคดีดังกล่าว พบว่า พ.ต.อ.ธาตรี ตั้งโสภณ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ส่วน พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ ยังดำรงตำแหน่งรอง ผกก.สส.สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


รายงานข่าวแจ้งว่า ยืนยันว่าการดำเนินการของพนักงานสอบสวน สภ.วังน้อย ดำเนินการทุกอย่างชอบด้วยกฎหมาย และตรงตามระเบียบทั้งหมด โดยมีการสอบพยานมากถึง 17 ปาก อีกทั้งกว่า จะเสนอออกหมายจับ ได้มีความพยายามที่จะติดต่อนายสุนัย หลายขั้นตอน รวมระยะเวลากว่า 4 เดือน นับจากเริ่มติดต่อครั้งแรกด้วยวาจา การทำหนังสือ และออกหมายเรียกอีก 3 ครั้ง จนถึงขั้นตอนออกหมายจับดังกล่าว


ข่าวฟ้องร้องในวงราชการ

คุก 1 ปีรอลงอาญา! คดี‘หมอเลี๊ยบ’ แทรกแซงตั้งผู้ทรงฯในบอร์ด ธปท. เขียนวันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 04 สิงหาคม 2559 เวลา 15:27 น. เขียนโดย isranews
กรณีย้าย ข้าราชการซี 7 ย้ำความเสื่อมถอยของ ระบบคุณธรรม ในระบบราชการ เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:13 น. เขียนโดย เสนาะ สุขเจริญ http://www.isranews.org/investigative/investigate-articles/item/48149-open01_48149.html
สรุปความเป็นมาความขัดแย้งของเอแบค
เบื้องหลังเกมไล่ล่า2 พันล.สกสค.คืน บีบแบงก์รับผิดชอบ อำพรางคดีช่วย ไอ้โม่ง? เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14:50 น.โดย isranews
ศาลฎีกาจำคุก2อดีตครูประจำชั้นกับอดีตครูพละทำอนาจารเด็กนักเรียนหญิงป.2
อดีต ข้าราชการคดีทุจริตสนามกีฬา 2 พันล้าน ยื่น ‘ประยุทธ์’ ขอกลับรับราชการหลังศาลยกฟ้อง article
ากขังอดีตรองปลัดคลังผลัดแรก ญาติยื่นประกัน 5 ล้าน
พลิกปูม 2 คดีดัง"คุณหญิงเป็ด"ก่อนศาลจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญาปมทอดกฐิน
DSIสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ รับสินบนดองคดีเอื้อผู้ต้องหา
ฎีกาจำคุก 5 ปี สองอดีตผู้บริหาร บทม.ทุจริตถมดินหนองงูเห่าปี 39 สั่งออกหมายจับมารับโทษ โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ผู้จัดกา
'ปลัดคลัง' สั่งตั้งกก.สอบปมจับสดซี 9 สรรพากร-ลูกน้องเรียก 1.5 แสนแล้ว แต่ยังไม่ขอพูดอะไรมาก ต้องวางตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ส่วนกรณีลานจอดรถ ขอหาข้อเท็จจริงเพิ่มก่อนชี้แจงเป็นทางการอีกครั้ง
ทส.ไล่ออก “วิฑูรย์ ชลายนนาวิน”อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้-อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปล่อยนายทุนบุกรุกอุทยานฯ หาดเจ้าไหม จ.ตรัง ทำให้รัฐเสียหาย จ่อโดนซ้ำคดีรุกหาดฟรีดอมบีช-เขานากเกิดมูลค่า 3 พันล้าน “วิฑูรย์”ชี้โดนกลั่นแกล้งยื่นอุทธรณ์แล้ว
ปปช.ชี้มูลความผิดอดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาฯทุจริตอื้อ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 สิงหาคม 2558, 06:30
ธาริต คุก2ปีไม่รอลงอาญา คดีสั่งย้ายขรก.ไม่ชอบ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 11 สิงหาคม 2558, 11:23
บิ๊กตู่ใช้ม.44สั่งโยกย้าย-ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ขรก.พลเรือน-ท้องถิ่น-ปลัดกระทรวง-อธิบดีฯล็อต2
“สาธิต”อดีตอธิบดีกรมสรรพากรถูก ป.ป.ช.อายัดทรัพย์ทองคำ 600 ล. เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09:52 น.http://www.isranews.org/investigative/investigate-private-crime/item/39468-nacc_1219_01.html article
ป.ป.ช.เชือด"อดีตบิ๊กองค์การเภสัชฯ"3 ราย ทุจริตซื้อที่ดินสร้างโรงงานผลิตยา เขียนวันที่ วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30 น. เขียนโดย isranews - สำนักข่าวอิศรา |
พลิกมติ คตส.-ป.ป.ช.คดีเซ็นทรัลแล็บ “ปีติพงษ์”ลงดาบ ขรก.-หลัง'เนวิน'รอด
“มท.1”ลงดาบ ขรก.เอี่ยว ทุจริตแล้ว 10 ราย หากพบโกงข้ามกระทรวง ต้องตั้งคกก. เผยมีปรับย้ายผู้ว่าฯ ก่อนเดือนตุลาฯ
ปปท.ลุยสอบวินัย9ขรก. ออกเอกสารสิทธิ์สปก.โคราช โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558, http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/648657#sthash.YJPQTrmB.dpuf article
ตั้งคณะสอบสวน 'ขรก.' 9ราย เอี่ยวรุกที่เขาใหญ่ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 14 พฤษภาคม 255 article
ไล่ออกซี 9 สรรพากร ชี้ ทำความผิดร้ายแรง สั่งเร่งขยายผล-ล้างบางทุจริตในกระทรวงการคลัง article
ประยุทธ์ มอบ ศอตช.ลุยสางทุจริต สกสค. article
อาจารย์ มรภ.นครสวรรค์ชงข้อมูลเลขาฯ ป.ป.ช. 4 ข้อคดี‘คณบดี-รองฯ’ลอกงานวิจัย เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 22:14 น.เขียนโดย isranews article
ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคดี อดีต ปลัด ศธ ฟ้อง รมวศธ. โดย ไทยรัฐออนไลน์ 2 เม.ย. 2558 01:52 article
ให้ออก 2 ขรก.พาณิชย์เอี่ยวทุจริตข้าว จีทูจี http://www.lokwannee.com/web2013/?p=127221On February 22, 2015 article
พาณิชย์ ให้ข้าราชการที่โดน ปปช.ชี้มูลคดีทุจริตจำนำข้าวให้ออกไว้ก่อน Submitted by wichai on Wed, 21/01/2015 - 16:13 สยามรัฐ article
โผล่อีกรายยักยอกเงินมหาวิทยาลัย 30 ล้าน เดลินิวส์ วันศุกร์ 9 มกราคม 2558 เวลา 17:08 น. article
เปิดโปงมหากาพย์โกงพันล้าน เงินกองทุนเทคโนฯลาดกระบัง สกู๊ปพิเศษเดลินิวส์ วันอังคาร 6 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น. article
ผงะครู727คนโกงฟุตซอล ไทยโพสต์ Tuesday, 21 October, 2014 - 00:00 article
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯสอบอดีตอาจารย์ใหญ่ฯจ.ร้อยเอ็ด อมเงินอาหารเด็ก 2.8 แสน วันอาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 09:04 น. เขียนโดยisranews article
ป.ป.ช เชือดปลัดอำเภอเลย-พวก 4 ราย" ใช้งบซ่อมถนนไม่ชอบ 91 โครงการ article
ศาลพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 3 กันยายน 2557 14:41 article
สั่งสอบวินัยร้ายแรง'หน.หน่วยรักษาป่าฯอบ.8' วันที่ 28 สิงหาคม 2557 12:00 โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ article
ด่วนไล่ออกอดีตรองประธานศาลฎีกา ให้ประกันจำเลยคดีค้ายา-ข่มขืน แนวหน้า8 ส.ค.57 article
ป.ป.ช.ฟัน "อดีตอธิการฯ ราชภัฏชัยภูมิ-พวก" คดีตรวจรับตึก5ชั้นเป็นเท็จ article
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯสอบ“อดีตรองผู้ว่าฯกทม.”ส่อทุจริตซื้อรถ-เรือดับเพลิง เขียนวันที่ วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:54 น.เขียนโดยisranews article
พันเอกปิยะวัฒก์ มั่นใจฟ้อง ธาริตปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ศาลนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกพ.ค.58 มติชน วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:10:29 น. article
สอบวินัยร้ายแรงอดีต5ขรก.กรมป่าไม้ ปล่อยออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ มติชน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 07:10:21 น. article
ป.ป.ช.ฟันเรียบ อดีตผู้ว่าฯลำปาง-พวก14 รายคดีสร้างอ่างฯ "แม่เมาะ" วันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 17:30 น. โดย isranews
ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก“วุฒิชัย กิตติธเนศวร”อดีต ส.ส.นครนายก น้องชาย“เสี่ยแหมะ”โอนหุ้น“นอมินี”44.5 ล้านไม่แจ้งบัญชีฯ ป.ป.ช. ปราณีรอลงอาญา 1 ปี แต่ห้ามเล่นการเมือง 5 ปี article
คลังให้ 2 อดีตรมต.-ขรก.จ่ายคดีคลองด่าน2หมื่นล. โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 15:29 article
ปลัด สธ.โต้หนังสือตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง article
ศาลปกครองชี้ ปลอดประสพย้าย ข้าราชการไม่เป็นธรรม คืนตำแหน่งหลังฟ้องยืดเยื้อ 11 ปี article
ทศพรสอบวินัยร้ายแรง อดีตบิ๊กมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาก่อสร้างศูนย์กีฬา
6บิ๊กสปช.เฮศาลปกครองสั่งถอนคำสั่งปลด-ไล่ออก? article
ศาลปกครองสั่งเพิกถอนคำสั่งผบ.ตร.-มติ ก.ตร.ให้ “ พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์” ออกจากราชการปี 50 ไม่ชอบ ระบุ มติ ป.ป.ช.เป็นการใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาด
ป.ป.ช. มติเอกฉันท์ ชี้มูล ′เสถียร′ ร่ำรวยผิดปกติ เล็งส่งอสส.สัปดาห์หน้า ส่งศาลยึดทรัพย์ 296 ล้าน article
ศาลแพ่งสั่งทรัพย์ 46 ล้าน "สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ตกเป็นของแผ่นดิน article
ปปช.-อัยการ ส่งฟ้อง'จุฑามาศ'รับสินบน article
ศาลอุทธรณ์สั่งให้รับฟ้อง"ธาริต"ย้ายลูกน้องไม่เป็นธรรม! article
มติเอกฉันท์ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีต อธิบดีกรมการปกครอง-119 คน โกงสอบเข้า โรงเรียนนายอำเภอ article
ป.ป.ช.รับฟ้องแต่งตั้งไม่ชอบ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ขรก.ฟ้อง”นาย” เอาผิดกราวรูดตั้งแต่ผู้ว่าฯยันหัวหน้าก.ก. article
เตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยกรรมการจัดซื้อฯรถเรือดับเพลิงฉาว article
ฟันข้าราชการโกงแวตเพิ่ม2คน article
ข้าราชการ กรมการปกครองผวา รอ 4 ปี พิษทุจริตสอบเข้า "นอ." article
พิษคำสั่ง ก.พ.ค. กทม.บานปลายถึงขั้นฟ้องเอาผิดทางอาญา article
ศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดแต่งตั้งรองผบ.ตร.ปี2552ไม่ชอบกฎหมาย article
สั่งซี8 คดีช่วย'หญิงอ้อ'กลับคลัง เงินเดือน5หมื่นย้อนตั้งแต่17 ก.ย ปี2549 article
อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาการเมืองตัดสินจำคุก "ประชา มาลีนนท์" 12 ปี คดีทุจริตซื้อรถดับเพลิงกทม article
ป.ป.ช. ลงดาบอดีตเลขา ปรส. article
ปลัดคลังชี้จนท.18รายเอี่ยวโกงแวต4พันล. article
ไล่ออก3สรรพากร ' article
ตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่กรมศุลฯเอี่ยวรถหรู article
เส้นทาง “หมอเลี้ยบ” อดีตรมต.ไอซีที สู้คดีเอื้อชินคอร์ป article
เด้งขนส่งจังหวัดศรีสะเกษเข้ากรุ “ชัชชาติ” ปัดไม่รู้นักการเมืองมีเอี่ยว สั่งตรวจข้อมูลย้อนหลังทั่ว ปท. article
ฎีกากลับ จำคุก 3 ปี ปรับ 2 หมื่น อดีตประธาน คตง.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ article
คุก 2 ปี ผอ. เตรียมอุดม ถูกลูกน้องเก่าฟ้อง มาตรา 157 ไม่รอลงอาญา article
สั่งสอบวินัยร้ายแรงอธิการฯมมส หลังสตง.ชี้มูลทุจริต′สร้างตึก′ 88ล้าน ′อักขราทร′ไขก๊อก article
ป.ป.ช. เชือดใหญ่ "รองอธิบดี-30 ข้าราชการ”กรมพัฒนาฝีมือฯทุจริตซื้อต้นไม้ 69 ครั้ง article
พิษทุจริตซูโดฯ สั่งเด้ง! 5 ขรก.สธ.ผิดวินัยร้ายแรง article
จับตาพักราชการปลัดกทม.คดีต่อสัญญาBTS article
ศาลปกครองสั่งคัดเลือกรองเลขาธิการ ส.ป.ก.ใหม่ article
ศาลปกครองสั่งคืนตำแหน่งปลัดมทให้พีรพล' article
คุก 2 ปีอดีตกกต.ขึ้นเงินเดือนตัวเอง article
อดีต ผบ.ดีเอสไอฟ้อง"ธาริต"กลั่นแกล้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมฟ้องแพ่ง เรียก 10 ล้าน 19 ต.ค.นี้ article
ถูกไล่ออกเพราะออกบัตรประชาชนให้หญิงสาวที่สวมตัวแทนชายเจ้าของบัตร article
ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนคำสั่งปลดศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์”อดีตอธิบดีกรมสรรพากร article
สุพจน์ยังมี ภาค 2 ว่าด้วยเงินฝากในบัญชีธนาคาร ที่ดิน อาคาร รถ และทรัพย์สินอื่น" article
คดีตัวอย่าง ขายหนังสือในอีเบย์เจอคดีเรียก 18 ล้าน นศ.ไทยโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ article
ศาลปกครองสั่งคุ้มครองคดี ข้าราชการดีเอสไอ ร้อง “ธาริต” ประกาศชื่อ ขรก.3 ประเภท article
ราชทัณฑ์สั่งให้ออก 3 จนทเรือนจำรัตนบุรี พัวพันขบวนการค้ายาเรือนจำ ศูนย์กลางเครือข่ายใหญ่ที่สุด article
อภัยโทษ‘ศุภรัตน์-ทิพาวดี’พ้นผิด article
ดีเอสไอพบข้าราชการ ปภ.10ราย ส่อผิดทุจริตถุงยังชีพ article
พงศ์โพยมเกษียณเกิน180วันพ้นผิดวินัยจัดซื้อซีซีทีวี article
เตือนข้าราชการ จำคดีคลองด่านเป็นบทเรียน article
ศาลจำคุก27ปีนักบัญชีสภาพัฒน์ยักยอกเงิน article
ฎีกายกฟ้องอดีตผู้ว่าหนองคายเรียกเงินซี8 article
ฟันวินัยร้ายแรง กรรมการประเมินเรียกรับเงินตรวจผลงานวิชาการ article
ป.ป.ช.ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำท่วม และเรื่องการจัดซื้อถุงยังชีพทุจริต article
พักงานนายก อบต.หนองแวง เซ่นคดีรีดสินบนครู เหยื่อวอนประชาชนช่วย จับตาทีมตรวจสอบ article
ศาลฎีกาสั่งรองอธิบดีอัยการแพ่งธนบุรีจ่ายภาษีค่ารถประจำตำแหน่ง! article
อุทธรณ์ยืน ยก เสรีพิศุทธ์ฟ้อง ข่าวสด มติชน" ชี้ติชม-ไม่หมิ่น article
ศาลรับฟ้อง อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นโจทก์ฟ้องปปช article
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฟ้องอาญาศศิธารา article
ศาลรับฟ้องคดีชุดสอบวินัยประพฤติมิชอบ article
ร้อง "ศศิธารา"งุบงิบเงินหลวง-เล่นพวก article
'จารุวรรณ'มึนป.ป.ช.ชี้มูลผิดอาญาอนุมัติงบขรก.สัมมนา article
พิษคำสั่งก.พ.ค. กทม.บานปลายถึงขั้นฟ้องเอาผิดทางอาญา article
ป.ป.ช.ชี้มูลเชือด จุฑามาศ อดีตผู้ว่าฯ ททท. คดีสินบนข้ามชาติ 60 ล้าน ลูกสาวติดบ่วงผู้สนับสนุน article
ศาลปกครองสูงสุด สั่งคืนเก้าอี้ จาดุร อภิชาตบุตร ตอกลิ่มนายกฯ ใช้อำนาจไม่ชอบ article
ป.ป.ช.ส่งทนายยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาคดีซื้อรถ-เรือดับเพลิงกทม. article
อุทธรณ์จำคุก 10 ปี อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ทุจริตซื้อเรือขุด article
ดีเอสไอแกะรอยเส้นทางเงินทุจริตยาข้าราชการ. article
ศาลพิพากษาจำคุกนายกอบจ.อุดร article
เปิดผลสอบ ปปชหมอประกิตพ้นผิด หลังถูกกล่าวหาว่าทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำสัญญากับ สสส. article
สกอ.ชะลอเรื่องตั้งอธิการใหม่ หลังร้องเรียนการสรรหา article
ศาลปกครองไม่รับคำขอทุเลาคดี "มงคล"
อำเภอสามง่าม ถูกร้องอันดับ1 จาก ข่าวสดรายวัน
รวมข่าวครม.นำเรื่องการคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองเข้าหารือ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 article
ป.ป.ช. ชี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต article
ปปชฟัน'สุรพงษ์'ตั้งกก.สรรหาบอร์ดธปท.มิชอบ article
ยื้อคืนเก้าอี้'วงศ์ศักดิ์' ปลัดมท.ตั้งกก.ศึกษา กพค.ไล่บี้ทำตามมติ article
ศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก 5 ปี ประวัติ ถนัดค้า อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ รับสินบนปล่อยอายัดไม้สาละวิน article
10 ปี ศาลปกครอง ทะลุ 62,794 คดี ท่านประธานฯ 7 วัน/สัปดาห์ นอนวันละ 4 ชั่วโมง article
ป.ป.ช.โต้ข้ออ้าง"รังสรรค์-พวก" ยันชี้วินัยกรณีอาคารชอบแล้ว article
ป.ป.ช. ฟันสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล แจ้งทรัพย์สินเท็จ article
ป.ป.ช.ชำแหละ"กทช."ประมูล 3 Gจ้างที่ปรึกษา64ล้านไม่คุ้มค่า มึน!โรดโชว์แต่ออกเกณฑ์บริษัทต่างด้าว article
ก.ต.ไล่ออกผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ article
ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษา ให้สภามหาวิทยาลัยชนะ ผศ.เล็ก ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล เป็นผู้ฟ้อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้ถูกฟ้อง article
เปิดผลสอบคอมพ์ฉาวมท.ถือมือนายกฯเชือดนักการเมือง-บิ๊กขรก. article
กทมไล่ออก ข้าราชการผิดวินัยร้ายแรง 31 ราย article
ป.ป.ช. เชือดร้ายแรง10 ตร.รีดส่วยรถบรรทุกโยงคดีนักการเมืองลำปางฟอกเงินยาเสพติด article
ศาลปกครอง สอยระดับ9กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ2 รายกลับที่เดิม เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งสมัย"เสน่ห์ จามริก"ไม่ชอบ article
เปิดคำร้องก.พ.ค.ของ"วงศ์ศักดิ์" ระบุ"คณะทำงาน มท.1" บงการ คอมพ์ฉาว3.5พันล.ปมสกัดตั้งปลัดมหาดไทย article
ป.ป.ช.เชือดอาญา-วินัยร้ายแรงอดีตบิ๊กการท่าเรือกับพวกทุจริตประมูลขนถ่ายตู้สินค้าแหลมฉบัง article
ฟ้อง ดร.พิจิตต รัตตกุล เอี่ยวอดีตปลัด กทม.ซื้อที่ตาบอด article
2ปลัดอำเภอยืนยันบริสุทธิ์ไม่เคยทุจริตสอบ เผยบางส่วนใน142คนจำนนหลักฐาน เตรียมแฉแหลกจ่ายค่าหัว article
กลาโหมพิลึกปปชฟันพลเอกทุจริตประมูลวิทยุทหาร เงื้อง่าค้าง7ปี "กฤษฎีกา"ชี้ถอดยศได้เลย article
ศาลปกครองถอนคำสั่ง"หญิงเป็ด"แต่ตั้งไม่ชอบ
ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักนายกฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก รมว"ไอซีทีหมิ่นประมาท"เมียหมอเลี้ยบ"เปิดอาบอบนวดไม่ต้องเสียภาษี รอลงอาญา 1 ปี
เปิดสำนวนในมือ ป.ป.ช. "บิ๊กการเมือง" ถูกกล่าวหาเพียบ ! article
สตง.พบกทม.ฉาวอีกก.ก.ตรวจรับงานมั่ว article
ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวน”ระนองรักษ์" article
เปิดสำนวน ป.ป.ช.ยกคำร้อง"ชาญชัย แสวงศักดิ์"ตุลาการศาล ปค.สูงสุด พ้นผิดคดีผลประโยชน์ทับซ้อน article
“ป.ป.ช.” แจ้งข้อกล่าวหา ““จุฑามาศ” แล้ว “เมธี” โว หลักฐานมัดตัวของ “ไทย” เจ๋ง กว่าของ“มะกัน”
ศาลปกครองชี้มติ ป.ป.ช.เบ็ดเสร็จ"ก.พ." ไม่อาจเปลี่ยนฐานความผิดให้ "อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์" ได้ article
ศาลปกครองชี้สมคิด หอมเนตรไม่มีสิทธิฟ้องรมว.สธ.วิจัยวัคซีนในมนุษย์ article
ป.ป.ช.มีมติฟันวินัยร้ายแรงหมอวิชัย โชควิวัฒน์เบิกค่าน้ำมันรถหลวงผิดระเบียบ
ป.ป.ช. เชือด"คิม ไชยแสนสุข"อธิการบดีม.รามคำแหง article
ป.ป.ช.ฟันอาญา-วินัย อดีตผู้ว่า รฟท-พวกกว่า10 คนคดีทุจริตแอร์พอร์ตลิงค์ "สุริยะ"หลุด article
ลอกผลงาน โทษ2เด้ง ไล่ออกแถม ถอดตำแหน่งวิชาการ article
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนให้วิศวกรฯกรมทางหลวงออกจากราชการฐานเรียกรับเงินจากผู้รับเหมา article
คุกหมอวิชัย1ปี คดี'ปาเจโร่' ปรับเงิน6.5ล้าน
9 ปี ศาลปกครอง เผยพิจารณาคดีไปแล้วกว่า 4 หมื่นคดี ฟ้องร้องเรื่องบริหารงานบุคคล ครองแชมป์
ป.ป.ช.เชือดวินัย-อาญา นายก อบต.กับพวกยกพวง26คนทุจริตสอบเข้า พนง.ท้องถิ่น-เรียกเงินหัวละ4แสน
เรียกค่าเสียหายหลายร้อยล้าน"2บิ๊ก"ทศท.หลังป.ป.ช.ฟันวินัย-อาญาทุจริตพิมพ์สมุดโทรศัพท์เอื้อ"ชินวัตร" article
ศาลปกครองสั่งดีเอสไอคัดเลือกพนง.สอบสวนฯใหม่ ชี้อธิบดีไร้อำนาจในการแต่งตั้งบุคคล article
ป.ป.ช.มติเอกฉันท์ ฟัน"ป่าเหนาะ"ทุจริตที่ดินอัลไพน์ ฮุบธรณีสงฆ์ให้บ.ครอบครัว โทษหนักถึงประหารชีวิต article
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งจับ"จารุวรรณ-รองผู้ว่าสตง." ไม่เข้าชี้แจง-ส่งข้อมูลให้ กวฉ.ฝ่าฝืนกฎหมาย โทษคุก3เดือน article
สตง.ฟันคน"สรรพากร"ส่อทุจริตซื้อรถตู้ 8คันราคาสูงกว่างบ 6.4แสน เข้าข่ายล็อคสเปคเอื้อบางยี่ห้อ article
ปลัดไพจิตร์เครียดถูกตั้งกรรมการสอบ article
มหาวิทยาลัยรามคำแหงลองของป.ป.ช. เลียนแบบก.ตร. article
ฟ้องพลตท สมคิด แหวนมัด อุ้มฆ่า"อัลรูไวลี่" article
คดีผู้บริโภคพุ่ง 3.5 แสนคดี ผู้บริโภคโดนฟ้องอ่วม สินเชื่อบุคคลอันดับ1ชี้กลไกบกพร่องชาวบ้านเสียเปรียบ article
เปิดข้อมูลกฤษฎีกาไม่รับพิจารณา สำนักงานสลากหารือล้มสัญญาหวย article
ปปชแจงคืบหน้า5เรื่องใหญ่ ชี้ชะตา "จุรินทร์"คดีทุจริตยางฯเดือนนี้ article
ปี2552ยอดฟ้องศาลยุติธรรมพุ่งทะลุ 1.2ล้านคดี โพสต์ทูเดย์วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553 article
ศาลปกครองกลางพิพากษา ท่าอากาศยานไทย แพ้คดี เลิกจ้าง “เทอดศักดิ์” นั่งเก้าอี้เอ็มดี สั่งจ่ายกว่า 20 ล. article
4นักการเมือง-8ข้าราชการติดร่างแห เปิดผลสอบชุดหมอบรรลุ น้ำขึ้นให้รีบตัก article
ตำรวจฉาวปลอมเอกสารเบิกเงินกว่า 15 ล้าน แฉสอบกว่า 15 ปี กรมบัญชีกลางจี้ใช้คืนรัฐ article
มวยล้มที่การบินไทย โดย ประสงค์ วิสุทธิ์ article
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้นิพัทธพุกกะณะสุต อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ชดใช้ ธนาคารออมสิน534 ล้าน สั่งซื้อหุ้นบีบีซีพลการจนเจ๊งยับ
เปิดคำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด คดีระงับ 76 โครงการ article
ฟ้องศาลโละกฎ ก.ค.ศ.เฟ้นผู้แทนครู article
เตรียมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐรับจ้างเป็นแก๊งทวงหนี้โหด article
ปปช.ฟันชุมพล กาญจนะซุกหนี้ article
ลุยคดีซื้อจักรยานยนต์ตำรวจพันล้าน บุกค้น2คฤหาสน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ -พ.ต.อ.รวมนคร" article
อัยการยื่นฟ้องประธาน และ อดีตเลขาผู้ตรวจการรัฐสภา article
ร้องอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขโยกทิ้งทวนผิดกฎหมาย article
เกมสู้คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า article
ป.ป.ช.เผยเรื่องสำคัญ สอบ เจ้าหน้าที่รัฐระดับบิ๊ก11 คดี-"คุณหญิงจารุวรรณ" โดนด้วยกรณี"ตั๋วฟรี"การบินไทย article
สั่งย้ายฟ้าผ่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 article
ป.ป.ช. สั่งเชือดข้าราชการ ปมรุกป่า article
สกอชนะคดีฟ้องโอเน็ตลิดรอนสิทธิ์ ศาลชี้เปลี่ยนเป็นแอดมิชชั่นชอบด้วยกม. article
ศาลฎีกาตัดสินจำคุก 5 ปี โกวิท ประวาลพฤกษ์ อดีตเลขาธิการการศึกษาเอกชน รับเงินเอื้อบริษัทเอกชน article
ป.ป.ช.ฟันอดีต"บิ๊ก"ธอส."ศักดา ณรงค์"ผิดวินัย-อาญาอนุมัติปล่อยกู้ให้บ้านจัดสรรเมียตัวเองนับร้อยล้าน article
ป.ป.ช.ชี้มูล2แพทย์จุฬาฯนิติเวชผิดวินัยไม่ร้ายแรง เบิกเงินค่าผ่าศพล่วงหน้าผิดระเบียบ article
สั่งปลดพล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ออกจากราชการ เซ่นคดีสลายม็อบ 7 ตุลาฯ "ผบก.อุดรฯ"โดนด้วย ฐานปล่อย"แดง"ตี"เหลือง" article
ศธเชือด ข้าราชการอุตรดิตถ์ รับแปะเจี๊ยะ “ออกจากราชการ” โยก ขรก.สารคาม เข้ากรุ สพฐ.มีเอี่ยวซื้อมัลติมีเดีย article
ให้ออกครูสาวค้ามนุษย์ ระหว่างตั้งกรรมการสอบวินัยวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:07:09 น. มติชนออนไลน์ article
ศาลสั่งทุเลาการโปรดเกล้าฯ2มหาวิทยาลัย
อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไม่ยอมรับผิดวินัยปมฉาว"นิวเคลียร์องครักษ์" ยันทำงานเต็มที่เตรียมร้องป.ป.ช. article
สั่งฟ้อง ผู้อำนวยการกองคลัง-จนท.พัสดุ ทม.พิจิตร ฐานเลือกขายซองประกวดราคาจ้างเหมา article
ปลดออก อดีตเลขาฯสำนักงานประกันสังคมพัวพันทุจริต2พันล้าน article
ป.ป.ช.กลับลำชี้วิจิตร ศรีสอ้านไม่ผิดนั่งควบรมว.ศึกษา-นายกสภา ม.เอกชน4แห่ง-สวนทางมติเดิมของตัวเอง article
ปปชลุยล้างทุจริตท้องถิ่น มีมติฟันอดีตนายกเล็กเทศบาลสุราษฎร์-อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม article
ปปช.ฟันอาญา-วินัยร้ายแรง"รังสรรค์ แสงสุข" article
ศาลสั่งจำคุก2ปีวราเทพ-สมใจนึก-ชัยวัฒน์"คดีหวย ให้รอลงอาญา-ไม่ต้องชดใช้ ยกฟ้องครม.แม้ว-บอร์ดสลากฯ article
ศาลปกครองมีคำสั่งให้รับมานิต วงศ์สมบูรณ์กลับเข้ารับราชการ ในคดีทำร้ายพธม article
จำคุกสมบัติอุทัยสาง 2เดือนยื่นบัญชีเท็จแต่รอลงอาญา article
คำตัดสิน ศาลฎีกาฯยกฟ้อง44จำเลยคดีทุจริตกล้ายางฯ มติองค์คณะฯ 8ต่อ1 ชี้"เนวิน"ไม่ผิด
ย้ายจาดุร อีกคดีตัวอย่าง รวม4ตอนรายงานโดยซี12ไทยรัฐ article
เปิดสำนวนคดีประวัติศาสตร์ 7 ตุลาฯเลือด ป.ป.ช.เชือด"สมชาย-บิ๊กจิ๋ว-พัชรวาท-สุชาติ"อาญา-วินัยร้ายแรง article
อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง20บิ๊กอดีตศาลรธน อดีตกกตผู้ตรวจการ คดีขึ้นเงินเดือน หลังดูสำนวนนานเกือบ2ปี article
ศาลเพิกถอนคำสั่ง'หญิงเป็ด' article
ดีเอสไอออกหมายเรียก20เจ้าหน้าที่รัฐ ทราบข้อหามีเอี่ยวทุจริตลานมัน article
ส่งสำนวนคดีซื้อหุ้นดักหน้ากบข.ให้ป.ป.ช.ฟัน"วิสิฐ-4บิ๊ก"สัปดาห์หน้า article
ชงปลดไล่ออกพระเทพวิสุทธิกวีรองอธิการบดี มมร ผิดวินัยร้ายแรง article
คุก 2 ปีรังสรรค์ แสงสุข ตั้งกรรมการปลดอาจารย์ออกจากราชการ article
ศาลปกครองไต่สวน"พีรพล"คดีร้องนายกฯโยกย้ายไม่เป็นธรรม article
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯไต่สวน"อธิบดีกรมการปกครอง"เอี่ยวโกงสอบร.ร.นายอำเภอ หวั่นเอกสารหายขอเปิดเพียงชื่อเดียว article
อ.ก.ยืนตาม ป.ป.ช.ปลด"คุณหญิงณษฐนนท" article
ปปชตั้งอนุไต่สวน"บิ๊ก สตง."แล้ว ถูกกล่าวหาได้ตั๋วฟรีทัวร์ยุโรป แต่ทำหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายหลวง article
ฟันวินัยร้ายแรงพัชรวาทสลายม็อบพธม. article
โอดกทม.ถูกจับทุจริตมาก สตงสอบ๒๗เรื่อง ปปช.อีก๓๘เรื่อง article
กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาโทษทางวินัย ขรก.ประพฤติมิชอบปี 51 ทุจริตกว่า 20 ราย article
ปลดและไล่ออก ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้-ธนบุรี อัยการพิเศษ"ผิดวินัยร้ายแรง-เรียกคืนเครื่องราชฯ article
ผลสอบวินัยวิสิฐอดีตเลขาธิการกบขฟันธงผิดระเบียบ article
เปิดผลสอบสตงกรณีทุจริต "ตลาดซันเดย์" ชงฟันอดีตบิ๊ก ร.ฟ.ท.และพวกส่อเอื้อเอกชน article
ครูบาอาจารย์ สถาบันการศึกษาก็โคตรโกง article
ศธชนะคดีคัดเลือก ผอเขตพื้นที่ฯ หลังยืดเยื้อ 3 ปี ศาลฯพิพากษายืนตามเกณฑ์ก.ค.ศ.
กรรมการสิทธิฯไล่ออกซี9ทำผิดวินัยร้ายแรง แอบเพิ่มค่าตอบแทน article
ศาลปกครองสั่งระงับสรรหาสภาเศรษฐกิจฯ article
ป.ป.ช.เผยอดีต"เลขาฯ สปส."ปิดข้อมูลคอมพ์ฉาวจน"บอร์ด"อนุมัติ พท.เชื่อนักการเมืองชักใย article
ป.ป.ช.ฟิตสอบเช่า"รถเมล์"4พันคัน อ้างกม.ให้อำนาจ สศช.มีมติรับ-มุ่งดูปม"ซื้อรถ" เชื่อเสร็จทัน30วัน article
อกพ.มีมติ ไล่ออกศุภรัตน์ พ้นปลัดก.คลัง article
สตง"พบอปท"31แห่งใช้"จีไอเอส"จัดเก็บรายได้ ไม่เกิดประโยชน์ ทำรัฐสูญนับร้อยล้าน article
แต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ศาลปกครองกลางพิพากษารวม๕ตอน
ป.ป.ช.เชือด2บิ๊กปปง."พีรพันธุ์-สีหนาท" อาญา-วินัยร้ายแรงตรวจสอบบัญชีสื่อ-เอ็นจีโอ-นักการเมืองไม่ชอบ article
ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามชั้นต้น สั่งเพิกถอนคำสั่ง “เสริมศักดิ์" อดีตปลัดมหาดไทย แต่งตั้งขรก.ระดับ8 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เอื้อพวกพ้อง article
ปลัดคลังโดนอีก-ร้องปปช.สอบ เลือก2ผู้บริหารบินไทย"ไม่ชอบ" article
ป.ป.ท. จ้อง 8 รัฐวิสาหกิจใหญ่ ล้วงข้อมูลลึกหลังกลิ่นทุจริต จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2418 16 เม.ย. - 18 เม.ย. 2552 article
วุฒิสภาฯส่งปปชเชือดข้าราชการกรมทางหลวงขี้ฉ้อ article
สุกิจเตรียมฟ้อง"กพ.-ศาล ปค."เชื่อมีการเมืองอยู่เบื้องหลัง "ชุมพร"ไม่บ่น พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด article
ศาลปกครองให้นิด้ารับนายทหาร article
ศาลอาญาตัดสินยกฟ้องอดีตอธิบดีสรรพากรกรณีภาษี แต่ยังมีบันทึกแย้ง ต้องติดตามต่อ
สถาบันนิติวิทย์ฯฉาว ปลอมเอกสาร อ.ก.พ.ตั้งซี 9 สอบวินัย"บิ๊ก"กราวรูด "พรทิพย์"ชี้ปูดสื่อหวังดิสเครดิต
สตง.ฟันปลัดสธ.ชี้มูลความผิดคดีรถหวอ232คันดเดลินิวส์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08:25 น. article
ศาลปกครองยกฟ้องกรมประชาฯ สั่ง "ทีไอทีวี" จอดำ article
ปปชแจ้งผลสรุปข้อกล่าวหา คุณหญิงทิพาวดี และปลัดศุภรัตน์ article
เรื่องสำคัญที่ป.ป.ช.กำลังไต่สวน(1) article
นพ.ชาตรี พ้นผิดคดีคอมพ์ฉาว [30 ก.ย. 51 - 04:16] article
การตีความ ลูกจ้าง ตามรัฐธรรมนูญCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com